Nazwisko i imię / hasło:
Nowo.
Tytuł:
Nowo wydany kancyonal Pruski, zawieraiący w sobie wybor piesni starych y nowych, w ziemi pruskiey i brandenburskiey zwyczaynych z sentencyą albo wierszem pisma świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi i osobliwymi, wszystkim w obec służącymi, a oraz też z potrzebnymi reiestrami, z przedmową nauczaiącą, jakim sposobem tego kancyonala każdy ku zbudowaniu swemu zazywać ma. Cum Grat. et Privil. S. R. M. Borussiae.
Miejsce i rok wydania:
– w Królewcu [Калининград] : drukowali kosztem nieboszczyka J. K. Hartunga Dziedzice, 1787.
Komentarz:
– 8° ; [24], 881, [31], 64 s. ; sign. : [*]8, [**]4, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Lll8, A-D8. E XIX, 90*; Laskowska 394.* Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст. Підкресл. в тексті.
Proweniencja:
Пров.: 1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 106; 2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] N. 12,676; 3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 4. [штамп на зв. тит. арк.:] 1946. Оправа сучасна виданню: шкіра; нижн. кришка оправи частково пошкоджена. З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
8/89
Całość:
Nowo.

Nowo wydany kancyonal Pruski, zawieraiący w sobie wybor piesni starych y nowych, w ziemi pruskiey i brandenburskiey zwyczaynych z sentencyą albo wierszem pisma świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi i osobliwymi, wszystkim w obec służącymi, a oraz też z potrzebnymi reiestrami, z przedmową nauczaiącą, jakim sposobem tego kancyonala każdy ku zbudowaniu swemu zazywać ma. Cum Grat. et Privil. S. R. M. Borussiae.

– w Królewcu [Калининград] : drukowali kosztem nieboszczyka J. K. Hartunga Dziedzice, 1787.

– 8° ; [24], 881, [31], 64 s. ; sign. : [*]8, [**]4, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Lll8, A-D8.
E XIX, 90*; Laskowska 394.*
Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст. Підкресл. в тексті.

Пров.:
1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 106;
2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] N. 12,676;
3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
4. [штамп на зв. тит. арк.:] 1946.
Оправа сучасна виданню: шкіра; нижн. кришка оправи частково пошкоджена.
З зб. А. Кухарського.

8/89