Nazwisko i imię / hasło:
[Nowaczyński, Tadeusz (1717–1794)].
Tytuł:
O prozodyi i harmonii jezyka polskiego : [w 2 cz.]
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : w drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1781.
Komentarz:
Cz. 1. – 8° ; [2], 112 s. ; sign. : [ ]1, A-G8. E XXIII, 181. Відомості про автора встановлено за бібліогр. Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на тит. арк.:] J. Olstern [?]; 2. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 49; 3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 112, перекресл.:] 12,334; 4. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа XX ст.: картон; обріз тонований. З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
24/12
Całość:
[Nowaczyński, Tadeusz (1717–1794)].

O prozodyi i harmonii jezyka polskiego : [w 2 cz.]

– w Warszawie : w drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1781.

Cz. 1. – 8° ; [2], 112 s. ; sign. : [ ]1, A-G8.
E XXIII, 181.
Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст.

Пров.:
1. [запис власн. на тит. арк.:] J. Olstern [?];
2. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 49;
3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 112, перекресл.:] 12,334;
4. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа XX ст.: картон; обріз тонований.
З зб. А. Кухарського.

24/12