Nazwisko i imię / hasło:
[Niesiecki, Kasper (1684–1744)].
Tytuł:
[Korona Polska przy złotey wolności staroźytnemi wszystkich Kathedr, Prowincyi, y Rycerstwa kleynotami. Heroicznym mestwem y odwagą, naywyźszemi honorami, á naypierwéy cnotą, poboźnością, y świątobliwością ozdobiona potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey oyczyźnie synów : w 4 t., / podana przez x. Kaspra Niesieckiego].
Miejsce i rok wydania:
– [Lwów [Львів] : w Drukarni Collegium Lwowskiego societatis Jesu, 1728-1743].
Komentarz:
[T. 2 (D-K)]. – [1738]. – 2° ; [6], 759 [i. e. 760], [2] s. : il. ; sign. : [ ]3, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-Zzzzzz2, Aaaaaaa-Zzzzzzz2, Aaaaaaaa-Xxxxxxxx2, [ ]1. E XXIII, 128. Відомості про автора, заголовок та вихідні відомості встановлені за бібліогр. Присвята Маріанні з Потоцьких Тарловій. Помилки паг.: [6], 749, 749-759:750-760, [2]. Помилки cигн.: Ggggggg1-Wwwwwww2 : Gggggggg1-Wwwwwwww2. Деф.: с. [1-6], 1-4 (арк. [ ]3, A1-A2); 754-759:755-760, [2] (арк. Wwwwwwww2-Xxxxxxxx2) – втраченi; с. 5-6 – частково пошкоджені. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штамп на с. 753:] 1948; 2. [штамп на с. 753:] Наукова бібліотека Одеського університету iм. I. I. Мечникова. Оправа сучасна виданню: шкіра, картон; корінець (частково пошкоджений): шкіра, сліпе тисн. із зазначенням автора, заголовка та номеру тома; обріз краплений. У прим. вкладене фото кін. ХІХ ст.
Sygnatura:
77/6239
Całość:
[Niesiecki, Kasper (1684–1744)].

[Korona Polska przy złotey wolności staroźytnemi wszystkich Kathedr, Prowincyi, y Rycerstwa kleynotami. Heroicznym mestwem y odwagą, naywyźszemi honorami, á naypierwéy cnotą, poboźnością, y świątobliwością ozdobiona potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey oyczyźnie synów : w 4 t., / podana przez x. Kaspra Niesieckiego].

– [Lwów [Львів] : w Drukarni Collegium Lwowskiego societatis Jesu, 1728-1743].

[T. 2 (D-K)]. – [1738]. – 2° ; [6], 759 [i. e. 760], [2] s. : il. ; sign. : [ ]3, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-Zzzzzz2, Aaaaaaa-Zzzzzzz2, Aaaaaaaa-Xxxxxxxx2, [ ]1.
E XXIII, 128.
Відомості про автора, заголовок та вихідні відомості встановлені за бібліогр.
Присвята Маріанні з Потоцьких Тарловій.
Помилки паг.: [6], 749, 749-759:750-760, [2]. Помилки cигн.: Ggggggg1-Wwwwwww2 : Gggggggg1-Wwwwwwww2.
Деф.: с. [1-6], 1-4 (арк. [ ]3, A1-A2); 754-759:755-760, [2] (арк. Wwwwwwww2-Xxxxxxxx2) – втраченi; с. 5-6 – частково пошкоджені.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [штамп на с. 753:] 1948;
2. [штамп на с. 753:] Наукова бібліотека Одеського університету iм. I. I. Мечникова.
Оправа сучасна виданню: шкіра, картон; корінець (частково пошкоджений): шкіра, сліпе тисн. із зазначенням автора, заголовка та номеру тома; обріз краплений.
У прим. вкладене фото кін. ХІХ ст.

77/6239