Nazwisko i imię / hasło:
Myśli.
Tytuł:
Myśli patriotyczno-polityczne do stanow Rzeczypospolitey Polskiey, na seym 1788. roku zgromadzonych, / przez obywatela o wolność i samowładztwo Rzeczypospolitey swoiey gorliwego, spisane.
Miejsce i rok wydania:
–w P[etersburgie ?] : [s. n.], 1788.
Komentarz:
Cz. I. – 1788. – 8° ; [6], 124 [i. e. 134] s. ; sign. : [ ]3, A-H8, I3. E XXII, 664. Помилки паг.: [6], 133, 124:134. Деф.: нижн. правий край арк. пошкоджені. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штампи на зв. тит. с., с. [3], 124:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека; 2. [штамп на с. 124:] 1948. Оправа: сучасна виданню: папір.
Sygnatura:
79/1194
Całość:
Myśli.

Myśli patriotyczno-polityczne do stanow Rzeczypospolitey Polskiey, na seym 1788. roku zgromadzonych, / przez obywatela o wolność i samowładztwo Rzeczypospolitey swoiey gorliwego, spisane.

–w P[etersburgie ?] : [s. n.], 1788.

Cz. I. – 1788. – 8° ; [6], 124 [i. e. 134] s. ; sign. : [ ]3, A-H8, I3.
E XXII, 664.
Помилки паг.: [6], 133, 124:134.
Деф.: нижн. правий край арк. пошкоджені.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [штампи на зв. тит. с., с. [3], 124:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека;
2. [штамп на с. 124:] 1948.
Оправа: сучасна виданню: папір.

79/1194