Nazwisko i imię / hasło:
Morski, Tadeusz (1752–1825).
Tytuł:
Tadeusza Morskiego posła pełnomocnego J. K. Mci i Rzepltey do dworu hiszpańskiego mysli o potrzebie i sposobach przysposobienia młodzieży do służby dyplomatyczney w Polszcze.
Miejsce i rok wydania:
– W Warszawie : u P. Dufour Konsyliarza Nadwornego J. K. Mci i dyrek. Druk. Korp. Kadet., 1792.
Komentarz:
– 8° ; 254 s. ; sign. : A-P8, Q7. E XXII, 567. Вступ автора.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на тит. арк.:] Erazm Starzy[nski]; 2. [штампи на зв. тит. арк., на ост. с.:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека; 3. [штампи на ост. с., зв. нижн. кришки оправи:] 1948. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці золоте тисн.
Sygnatura:
a/25458
Całość:
Morski, Tadeusz (1752–1825).

Tadeusza Morskiego posła pełnomocnego J. K. Mci i Rzepltey do dworu hiszpańskiego mysli o potrzebie i sposobach przysposobienia młodzieży do służby dyplomatyczney w Polszcze.

– W Warszawie : u P. Dufour Konsyliarza Nadwornego J. K. Mci i dyrek. Druk. Korp. Kadet., 1792.

– 8° ; 254 s. ; sign. : A-P8, Q7.
E XXII, 567.
Вступ автора.

Пров.:
1. [запис власн. на тит. арк.:] Erazm Starzy[nski];
2. [штампи на зв. тит. арк., на ост. с.:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека;
3. [штампи на ост. с., зв. нижн. кришки оправи:] 1948.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці золоте тисн.

a/25458