Nazwisko i imię / hasło:
Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław).
Tytuł:
Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.
Miejsce i rok wydania:
– w Wrocławiu : w Drukarni Akádemyckiey Coll. Soc. Iesu, [1740].
Komentarz:
2-й прим. Частина вид. конволюта: Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język znowu z pilnośćią przełożone … przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca ... – w Wrocławiu, 1740 (№ 14). Сплетено в окремий том. E ХІІІ, 16.
Proweniencja:
Пров.: 1. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [70], перекресл.:] N. 12,608; 2. [штамп на тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: картон, шкіра; на кришках оправи тисн. золотом рамковий орнамент; на корінці тисн. золотом заголовок; обріз тонований (краплений). З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
1/112
Całość:
Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław).

Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.

– w Wrocławiu : w Drukarni Akádemyckiey Coll. Soc. Iesu, [1740].

2-й прим.
Частина вид. конволюта: Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język znowu z pilnośćią przełożone … przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca ... – w Wrocławiu, 1740 (№ 14). Сплетено в окремий том.
E ХІІІ, 16.

Пров.:
1. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [70], перекресл.:] N. 12,608;
2. [штамп на тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: картон, шкіра; на кришках оправи тисн. золотом рамковий орнамент; на корінці тисн. золотом заголовок; обріз тонований (краплений).
З зб. А. Кухарського.

1/112