Nazwisko i imię / hasło:
Ładowski, Maciej Marcyan (?–1688).
Tytuł:
Inwentarz konstytutcyy koronnych y W. X. Litewskiego / przez Macieia Marcyana Ładowskiego … od roku Panskiego 1550. do r. 1683. krotko zebrany. A przez … Jozefa Jędrzeia na Załuskach Załuskiego … w roznych miejscach i cytatach zkorygowany przydatkiem opuszczonych artykułow poprawiony y suplementem obszernym od roku 1683. az do ostatniey Konstytucyi seymu 1726. inclusive opatrzony. – Cum privil. S. R. M. et licentia P. Piar. Schol.
Miejsce i rok wydania:
– w Lipsku [Leipzig] : ex Officina Weidmanniana, 1733.
Komentarz:
– 2° ; 9, [3], 676, [4] s. : il. ; sign. : [*]6, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Pppp4, Qqqq-Rrrr2. E XXI, 22. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на форзаці:] Przyłuski […]; 2. [приміт. на тит. арк.:] Из книг Владимира Линовскаго; 3. [штамп на зв. тит. арк.:] Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея; 4. [приміт. на зв. тит. арк., перекресл.:] № 443; 5. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с.:] 7091. Оправа сучасна виданню: шкіра; на корінці сліпе тисн.; обріз краплений; корінець та кутики частково відсутні, пошкоджені жуком.
Sygnatura:
161/24
Całość:
Ładowski, Maciej Marcyan (?–1688).

Inwentarz konstytutcyy koronnych y W. X. Litewskiego / przez Macieia Marcyana Ładowskiego … od roku Panskiego 1550. do r. 1683. krotko zebrany. A przez … Jozefa Jędrzeia na Załuskach Załuskiego … w roznych miejscach i cytatach zkorygowany przydatkiem opuszczonych artykułow poprawiony y suplementem obszernym od roku 1683. az do ostatniey Konstytucyi seymu 1726. inclusive opatrzony. – Cum privil. S. R. M. et licentia P. Piar. Schol.

– w Lipsku [Leipzig] : ex Officina Weidmanniana, 1733.

– 2° ; 9, [3], 676, [4] s. : il. ; sign. : [*]6, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Pppp4, Qqqq-Rrrr2.
E XXI, 22.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [запис власн. на форзаці:] Przyłuski […];
2. [приміт. на тит. арк.:] Из книг Владимира Линовскаго;
3. [штамп на зв. тит. арк.:] Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея;
4. [приміт. на зв. тит. арк., перекресл.:] № 443;
5. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с.:] 7091.
Оправа сучасна виданню: шкіра; на корінці сліпе тисн.; обріз краплений; корінець та кутики частково відсутні, пошкоджені жуком.

161/24