Nazwisko i imię / hasło:
Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław).
Tytuł:
Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.
Miejsce i rok wydania:
– w Wrocławiu : w Drukarni Akádemyckiey Coll. Soc. Iesu, [1740].
Komentarz:
– 8° ; 440, [70] s. ; sign. : A4, B-Z8, Aa-Ee8, a-d8, e3. Частина вид. конволюта: Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język znowu z pilnośćią przełożone … przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca ... – w Wrocławiu, 1740 (№ 13). E ХІІІ, 16. Деф.: с. 67-68 вписані від руки.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штамп на с. [68]:] Одеський університет ім. І. І. Мечникова. Наукова бібліотека; 2. [штамп с. [68]:] 1948. Оправа сучасна виданню: півшкіра; обріз краплений; корінець частково пошкоджений.
Sygnatura:
1/759
Całość:
Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław).

Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.

– w Wrocławiu : w Drukarni Akádemyckiey Coll. Soc. Iesu, [1740].

– 8° ; 440, [70] s. ; sign. : A4, B-Z8, Aa-Ee8, a-d8, e3.
Частина вид. конволюта: Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język znowu z pilnośćią przełożone … przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca ... – w Wrocławiu, 1740 (№ 13).
E ХІІІ, 16.
Деф.: с. 67-68 вписані від руки.

Пров.:
1. [штамп на с. [68]:] Одеський університет ім. І. І. Мечникова. Наукова бібліотека;
2. [штамп с. [68]:] 1948.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; обріз краплений; корінець частково пошкоджений.

1/759