Nazwisko i imię / hasło:
Lubomirski, Stanisław (1720–1783).
Tytuł:
Votum ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu pod tytułem : Powinnosci y władza departamentow w radzie: na propozycyą jeżeli proiekt dziś przeczytany z rezolucyi stanów, do decyzyi przychodzący ma bydź przyięty, lub nie? na sessyi seymowey dnia 23. września 1776.
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : w Drukarni P. Dufour, [post 23. IX. 1776].
Komentarz:
– 2° ; [4] s. ; sign. : А2. E XXI, 481. Вихідні відомості зазначені в колофоні. Підкресл. чорнилом.
Proweniencja:
Оправа сучасна виданню: папір. Припл. до: Branicki, F. Ks. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 35). З зб. В. І. Григоровича.
Sygnatura:
Григ. Ист./130
Całość:
Lubomirski, Stanisław (1720–1783).

Votum ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu pod tytułem : Powinnosci y władza departamentow w radzie: na propozycyą jeżeli proiekt dziś przeczytany z rezolucyi stanów, do decyzyi przychodzący ma bydź przyięty, lub nie? na sessyi seymowey dnia 23. września 1776.

– w Warszawie : w Drukarni P. Dufour, [post 23. IX. 1776].

– 2° ; [4] s. ; sign. : А2.
E XXI, 481.
Вихідні відомості зазначені в колофоні.
Підкресл. чорнилом.

Оправа сучасна виданню: папір.
Припл. до: Branicki, F. Ks. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 35).
З зб. В. І. Григоровича.

Григ. Ист./130