Nazwisko i imię / hasło:
Kutasinski, Jarosz.
Komentarz:
→ Jezierski, Franciszek Salezy.
Całość:
Kutasinski, Jarosz.

→ Jezierski, Franciszek Salezy.