Nazwisko i imię / hasło:
Kazania.
Tytuł:
Kazania y mowy pod czas pogrzebu ... Ierzego Radziwiłła woiewody Nowgorodzkiego, Kawaleru Orderu Białego Orła, pułkownika Jego Krolewskiey M. miane ku wieczney pamięci do druku podane.
Miejsce i rok wydania:
– w Nieświżu [Нясвiж] : w Drukarni Radziwiłłowskiey Societatis Jesu, 1757.
Komentarz:
– 2° ; [118] s. ; sign. : [ ]1, a2, A-U2, W1, A-G2, H1. E XXVI, 74 Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штамп на зв. форзаца:] Ex libris Konrada Berezowskiego; 2. [штампи на зв. тит. арк., ост. с.:] 1948; 3. [штампи на зв. тит. арк., c. [19], ост. с.:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці сліпе тисн.: «Prawa y wolnosci dyssydentow. Mowy po s.p. X.Radziwille»; обріз краплений; нижн. кришка оправи відкріплена від книжкового блоку.
Sygnatura:
71/693
Całość:
Kazania.

Kazania y mowy pod czas pogrzebu ... Ierzego Radziwiłła woiewody Nowgorodzkiego, Kawaleru Orderu Białego Orła, pułkownika Jego Krolewskiey M. miane ku wieczney pamięci do druku podane.

– w Nieświżu [Нясвiж] : w Drukarni Radziwiłłowskiey Societatis Jesu, 1757.

– 2° ; [118] s. ; sign. : [ ]1, a2, A-U2, W1, A-G2, H1.
E XXVI, 74
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [штамп на зв. форзаца:] Ex libris Konrada Berezowskiego;
2. [штампи на зв. тит. арк., ост. с.:] 1948;
3. [штампи на зв. тит. арк., c. [19], ост. с.:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці сліпе тисн.: «Prawa y wolnosci dyssydentow. Mowy po s.p. X.Radziwille»; обріз краплений; нижн. кришка оправи відкріплена від книжкового блоку.

71/693