Nazwisko i imię / hasło:
[Starowolski, Szymon].
Tytuł:
Prawdźiwe obiáśnienie Braterskiego napomnienia ad dissidentes in religione przed dwiemá láty wydánego. Ktore opácznym wytłumáczeniem teraz świeżo wydánym, anonymus deklárátor iákiś znośić vśiłuie / [przez Szymona Starowolskiego].
Miejsce i rok wydania:
– [Kraków : Franciszek Cezary, 1647].
Komentarz:
– 4° ; 82 s. ; sign. : A-K4, L1. Вид. конволют, що складається з двох видань; тит. арк. окремих видань збережені. Містить: [Starowolski S.]. Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez szlachcica polskiego uczynione. – [S. l.], [1647] (№ 362). E XXIII, 33. Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Proweniencja:
Оправа сучасна виданню: картон; корінець та кутики з вощеного паперу; обріз краплений. Припл. до: [Starowolski, S.]. Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez szlachcica polskiego uczynione. – [S. l., 1644] (№ 361).
Sygnatura:
4/48
Całość:
[Starowolski, Szymon].

Prawdźiwe obiáśnienie Braterskiego napomnienia ad dissidentes in religione przed dwiemá láty wydánego. Ktore opácznym wytłumáczeniem teraz świeżo wydánym, anonymus deklárátor iákiś znośić vśiłuie / [przez Szymona Starowolskiego].

– [Kraków : Franciszek Cezary, 1647].

– 4° ; 82 s. ; sign. : A-K4, L1.
Вид. конволют, що складається з двох видань; тит. арк. окремих видань збережені. Містить: [Starowolski S.]. Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez szlachcica polskiego uczynione. – [S. l.], [1647] (№ 362).
E XXIII, 33.
Відомості про автора встановлено за бібліогр.

Оправа сучасна виданню: картон; корінець та кутики з вощеного паперу; обріз краплений.
Припл. до: [Starowolski, S.]. Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez szlachcica polskiego uczynione. – [S. l., 1644] (№ 361).

4/48