Nazwisko i imię / hasło:
Cicero, Marcus Tullius.
Tytuł:
Marka Tulliusa Cycerona Ksiegi starosci, / z lacinskiego na polski jezyk z pilnoscia przelozone i wydane, przez Bieniasza Budnego.
Miejsce i rok wydania:
– w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey, Akademickiey Societatis. Jesu, 1766.
Komentarz:
– 4° ; [2], 42 s. ; sign. : A-E4, F2. Частина вид. конволюта: Cicero, M. T. Marka Tulliusa Cycerona O powinnosciach wszech stanow ludzi Ksiegi Troje / przez Stanislawa Koszutskiego przelozne y dostatecznemi przypiskami objasnione ... – w Wilnie [Vilnius], 1766 (№ 58). E XIV, 263.
Proweniencja:
Пров.: [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 42, перекресл.:] N. 12,349. Оправа сучасна виданню: картон, обклеєний папером «під мармур»; обріз тонований (червоний). З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
38 27/50
Całość:
Cicero, Marcus Tullius.

Marka Tulliusa Cycerona Ksiegi starosci, / z lacinskiego na polski jezyk z pilnoscia przelozone i wydane, przez Bieniasza Budnego.

– w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey, Akademickiey Societatis. Jesu, 1766.

– 4° ; [2], 42 s. ; sign. : A-E4, F2.
Частина вид. конволюта: Cicero, M. T. Marka Tulliusa Cycerona O powinnosciach wszech stanow ludzi Ksiegi Troje / przez Stanislawa Koszutskiego przelozne y dostatecznemi przypiskami objasnione ... – w Wilnie [Vilnius], 1766 (№ 58).
E XIV, 263.

Пров.: [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 42, перекресл.:] N. 12,349.
Оправа сучасна виданню: картон, обклеєний папером «під мармур»; обріз тонований (червоний).
З зб. А. Кухарського.

38 27/50