Nazwisko i imię / hasło:
Skorupka, Wacław Michał (ca 1770–?).
Tytuł:
Mowa ... Michała Korwina Skorupki Deputata na Trybunał Glowny Koronny z Woiewodztwa Krakowskiego Delegowanego od tegoż Trybunała do tronu dnia 11 pazdziernika 1790. roku miana.
Miejsce i rok wydania:
– [Warszawa : s. n., 1790].
Komentarz:
– 8° ; [4] s. ; sign. : [ ]2. E XXVIII, 188.
Proweniencja:
Пров.: [приміт. на с. [1]:] 21. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці – наклейка із золотим тисн. заголовка. Припл. до: Potocki I. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem. – [Warszawa, 1788] (№ 286).
Sygnatura:
a/25439
Całość:
Skorupka, Wacław Michał (ca 1770–?).

Mowa ... Michała Korwina Skorupki Deputata na Trybunał Glowny Koronny z Woiewodztwa Krakowskiego Delegowanego od tegoż Trybunała do tronu dnia 11 pazdziernika 1790. roku miana.

– [Warszawa : s. n., 1790].

– 8° ; [4] s. ; sign. : [ ]2.
E XXVIII, 188.

Пров.: [приміт. на с. [1]:] 21.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці – наклейка із золотим тисн. заголовка.
Припл. до: Potocki I. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem. – [Warszawa, 1788] (№ 286).

a/25439