Nazwisko i imię / hasło:
Horatius, Flaccus Quintus.
Tytuł:
Satyry wszystkie / Horacyuza wierszem polskim przez jednego z obywatelow litewskich wylozone. ; [tł. Marcin Matuszewicz].
Miejsce i rok wydania:
– w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni J. K. Mci y Rzplitey u Xiezy Scholarum Piarum, 1784.
Komentarz:
2-й прим. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос., лат. мовами (олівцем та чорнилом).
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис комісії б-ки Віленського університету на с. 263, перекресл.:] 707.13. W. u /26.VI.1833; 2. [приміт. на зв. верхн. кришки оправи, олівцем:] 707; 3. [штамп на тит. арк.:] BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS; 4. [штамп на тит. арк.:] Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея; 5. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с., перекресл.:] 3443; 6. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] N. 12,369; 7. [штампи на с. 1, ост. с.:] БИБЛІОТЕКА НОВОРОССІЙСКАГО УНИВЕРСИТЕТА; 8. [штамп на ост. с.:] 1948. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці тисн. золотом заголовка; обріз краплений.
Sygnatura:
38 9/176
Całość:
Horatius, Flaccus Quintus.

Satyry wszystkie / Horacyuza wierszem polskim przez jednego z obywatelow litewskich wylozone. ; [tł. Marcin Matuszewicz].

– w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni J. K. Mci y Rzplitey u Xiezy Scholarum Piarum, 1784.

2-й прим.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос., лат. мовами (олівцем та чорнилом).

Пров.:
1. [запис комісії б-ки Віленського університету на с. 263, перекресл.:] 707.13. W. u /26.VI.1833;
2. [приміт. на зв. верхн. кришки оправи, олівцем:] 707;
3. [штамп на тит. арк.:] BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS;
4. [штамп на тит. арк.:] Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея;
5. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с., перекресл.:] 3443;
6. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] N. 12,369;
7. [штампи на с. 1, ост. с.:] БИБЛІОТЕКА НОВОРОССІЙСКАГО УНИВЕРСИТЕТА;
8. [штамп на ост. с.:] 1948.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці тисн. золотом заголовка; обріз краплений.

38 9/176