Nazwisko i imię / hasło:
Biblia (Pl. ; 1740 ; Wrocław).
Tytuł:
Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język z nowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących ... / Przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowcá ... z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, á nakłádem le M. Księdzá Arcybiskupá Gniéźnieńskiégo ... wydane w Krákowie 1599. Teraz cum Licentia ordinarii przédrukowane.
Miejsce i rok wydania:
– w Wrocławiu : w Drukárni Akádemickiéy Coll. Soc. Iesu, 1740.
Komentarz:
– 8° ; [16], 2218 [i. e. 1318], [2] s. ; sign. : [ )( ]8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Zzz8, Aaaa-Nnnn8, Oooo3, [ ]1. Вид. конволют, що складається з двох видань; тит. арк. окремого вид. збережена. Містить: Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa. – w Wrocławiu, [1740] (№ 21). E ХІІІ, 16. Деф.: с. 799-800 вписані від руки (на двох арк.). Деякі арк. реставровані. Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штампи на зв. верхн. додатк. арк., зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 2. [штамп на зв. тит. арк.:] Ex libris Konrada Berezowskiego; 3. [друкована наклейка з текстом бібліогр. вид. на зв. верхн. додатк. арк.]. Оправа сучасна виданню: півшкіра; обріз краплений; корінець частково пошкоджений.
Sygnatura:
1/759
Całość:
Biblia (Pl. ; 1740 ; Wrocław).

Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język z nowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących ... / Przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowcá ... z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, á nakłádem le M. Księdzá Arcybiskupá Gniéźnieńskiégo ... wydane w Krákowie 1599. Teraz cum Licentia ordinarii przédrukowane.

– w Wrocławiu : w Drukárni Akádemickiéy Coll. Soc. Iesu, 1740.

– 8° ; [16], 2218 [i. e. 1318], [2] s. ; sign. : [ )( ]8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Zzz8, Aaaa-Nnnn8, Oooo3, [ ]1.
Вид. конволют, що складається з двох видань; тит. арк. окремого вид. збережена. Містить: Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa. – w Wrocławiu, [1740] (№ 21).
E ХІІІ, 16.
Деф.: с. 799-800 вписані від руки (на двох арк.). Деякі арк. реставровані.
Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст.

Пров.:
1. [штампи на зв. верхн. додатк. арк., зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] Ex libris Konrada Berezowskiego;
3. [друкована наклейка з текстом бібліогр. вид. на зв. верхн. додатк. арк.].
Оправа сучасна виданню: півшкіра; обріз краплений; корінець частково пошкоджений.

1/759