Nazwisko i imię / hasło:
Guevara, Antonio de (1480/81–1545).
Tytuł:
Zegar monarchow : z życia Marka Aureliusza, cesarza rzymskiego / przez J. W. x. Antoniego Guevara, biskupa accytańskiego Karola V cesarza [...] r. 1524 złożony, w r. 1611 z hiszpańskiego języka na łacinski przełożony, ; a przez urodzonego Antoniego Felixa Roszkowskiego polskim niegdyś tłumaczony językiem ...
Miejsce i rok wydania:
– w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni J. K. M. XX. Bazylianow, 1783.
Komentarz:
– 8° ; 681, [7] s. ; sign. : A-Z8, Aa-Tt8. E XVII, 462. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [кругла гербова печатка Помян на тит. арк.]; 2. [штамп на тит. арк.:] Lubieiow; 3. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 143; 4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [7], перекресл.:] N. 12,426; 5. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: шкіра, картон; на корінці – наклейка із тисн. золотом заголовка; прим. пошкоджений жучком. З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
63/51
Całość:
Guevara, Antonio de (1480/81–1545).

Zegar monarchow : z życia Marka Aureliusza, cesarza rzymskiego / przez J. W. x. Antoniego Guevara, biskupa accytańskiego Karola V cesarza [...] r. 1524 złożony, w r. 1611 z hiszpańskiego języka na łacinski przełożony, ; a przez urodzonego Antoniego Felixa Roszkowskiego polskim niegdyś tłumaczony językiem ...

– w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni J. K. M. XX. Bazylianow, 1783.

– 8° ; 681, [7] s. ; sign. : A-Z8, Aa-Tt8.
E XVII, 462.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [кругла гербова печатка Помян на тит. арк.];
2. [штамп на тит. арк.:] Lubieiow;
3. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 143;
4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [7], перекресл.:] N. 12,426;
5. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: шкіра, картон; на корінці – наклейка із тисн. золотом заголовка; прим. пошкоджений жучком.
З зб. А. Кухарського.

63/51