Nazwisko i imię / hasło:
Respons.
Tytuł:
Respons ná dyskurs dwoch ziemianow o erekcyi Akademii Jezuickiey we Lwowie, dla wiadomosci przeświętych woiewodztw, ziem, xięstw, y powiatow koronnych y W. X. L. do druku podany ...
Miejsce i rok wydania:
– [S. l. : s. n.], 1760.
Komentarz:
– 2° ; [96] s. ; sign. : [ ]1, A-Y2, Z1. Е XXVI, 258. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [приміт. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №36; 2. [приміт. на наклейці на корінці:] Hist. Pоlska №205; 3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [96], перекресл.:] 32944; 4. [штамп на c. [2]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 5. [штамп на с. [96]:] 1948. Оправа сучасна виданню: папір. З зб. В. І. Григоровича.
Sygnatura:
Григ. Ист./135
Całość:
Respons.

Respons ná dyskurs dwoch ziemianow o erekcyi Akademii Jezuickiey we Lwowie, dla wiadomosci przeświętych woiewodztw, ziem, xięstw, y powiatow koronnych y W. X. L. do druku podany ...

– [S. l. : s. n.], 1760.

– 2° ; [96] s. ; sign. : [ ]1, A-Y2, Z1.
Е XXVI, 258.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [приміт. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №36;
2. [приміт. на наклейці на корінці:] Hist. Pоlska №205;
3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [96], перекресл.:] 32944;
4. [штамп на c. [2]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
5. [штамп на с. [96]:] 1948.
Оправа сучасна виданню: папір.
З зб. В. І. Григоровича.

Григ. Ист./135