Nazwisko i imię / hasło:
[Pułaski, Franciszek (?–1769)].
Tytuł:
[Krótka annotacya Seymów Warszawskich, Grodzienskich, także Elekcyi y koronacyi krolow polskich ... Jana Kazimierza, Michała, Jana III y Augusta II … publicznieyszych Dzieiów y Rewolucyi ab Anno 1648 ad Annum 1733. / zebrana przez Franciszka na Pułaziach Pułaskiego … ; a post fata iego do druku podana przez Baltazara Pułaskiego …].
Miejsce i rok wydania:
– [w Lublinie : w drukarni J K M. Soc. J., 1740].
Komentarz:
– 2° ; [172] s. : il. ; sign. : [ ]4, A4, B6, C-Z2, Aa-Oo2. E XXV, 404. Відомості про вид. встановлено за бібліогр. Видано без нумерації. Присвята Адаму Чарторийському, сину Августа та Марії з Синявських. Деф.: арк. частково реставровані; останні арк. переплутані при переплетінні. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Маргіналії чорнилом у тексті рос. мовою, підкресл. олівцем. Ост. с. пронумеровані від руки чорнилом.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис на зв. форзаца:] Krótka annotacya Seymów Warszawskich, Grodzienskich, także Elekcyi y koronacyi etc. 1740; 2. [запис власн. на тит. арк.:] В. Страронов; 3. [запис власн. на с. 141:] Wydalem. Zwolwarku [t.j. z folwarku] Zakrynicza do [...] [...] [...] za kwitem do pałaczu Miedzirzyckiego? Kop Jay 60; 4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [169], перекресл.:] 80173; 5. [штамп овальної форми на тит. арк., затушований]. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці сліпе тисн.; обріз краплений.
Sygnatura:
79/302
Całość:
[Pułaski, Franciszek (?–1769)].

[Krótka annotacya Seymów Warszawskich, Grodzienskich, także Elekcyi y koronacyi krolow polskich ... Jana Kazimierza, Michała, Jana III y Augusta II … publicznieyszych Dzieiów y Rewolucyi ab Anno 1648 ad Annum 1733. / zebrana przez Franciszka na Pułaziach Pułaskiego … ; a post fata iego do druku podana przez Baltazara Pułaskiego …].

– [w Lublinie : w drukarni J K M. Soc. J., 1740].

– 2° ; [172] s. : il. ; sign. : [ ]4, A4, B6, C-Z2, Aa-Oo2.
E XXV, 404.
Відомості про вид. встановлено за бібліогр. Видано без нумерації.
Присвята Адаму Чарторийському, сину Августа та Марії з Синявських.
Деф.: арк. частково реставровані; останні арк. переплутані при переплетінні.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Маргіналії чорнилом у тексті рос. мовою, підкресл. олівцем. Ост. с. пронумеровані від руки чорнилом.

Пров.:
1. [запис на зв. форзаца:] Krótka annotacya Seymów Warszawskich, Grodzienskich, także Elekcyi y koronacyi etc. 1740;
2. [запис власн. на тит. арк.:] В. Страронов;
3. [запис власн. на с. 141:] Wydalem. Zwolwarku [t.j. z folwarku] Zakrynicza do [...] [...] [...] za kwitem do pałaczu Miedzirzyckiego? Kop Jay 60;
4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [169], перекресл.:] 80173;
5. [штамп овальної форми на тит. арк., затушований].
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці сліпе тисн.; обріз краплений.

79/302