Nazwisko i imię / hasło:
Potocki, Stanisław [Kostka] (1752–1821).
Tytuł:
Mowa przy obchodzie pamiątki W. M. W. W. N. Andrzeia Mokronoskiego woiewody mazowieckiego. / Przez ... Stanisława Potockiego kawalera orderu orła białego miana na Zgromadzeniu W. W. N. Dnia 26. grudnia 1784.
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : w Drukarni uprzywileiowaney J. K. Mci y Rzeczypospolitey Gröllowskiey, [post 26. XII. 1784].
Komentarz:
– 4° ; [2], 34 s. ; sign. : [ ]1, A-B8, C1. Е XXV, 160. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [приміт. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №14; 2. [приміт. на наклейці на нижн. кришці оправи:] H. P. №246; 3. [запис на наклейці на верхн. кришці оправи:] M 21; 4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 34, перекресл.:] 32922; 5. [штамп на c. 1:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 6. [штамп на с. 34:] 1948. Оправа сучасна виданню: папір. З зб. В. І. Григоровича.
Sygnatura:
Григ. Ист./139
Całość:
Potocki, Stanisław [Kostka] (1752–1821).

Mowa przy obchodzie pamiątki W. M. W. W. N. Andrzeia Mokronoskiego woiewody mazowieckiego. / Przez ... Stanisława Potockiego kawalera orderu orła białego miana na Zgromadzeniu W. W. N. Dnia 26. grudnia 1784.

– w Warszawie : w Drukarni uprzywileiowaney J. K. Mci y Rzeczypospolitey Gröllowskiey, [post 26. XII. 1784].

– 4° ; [2], 34 s. ; sign. : [ ]1, A-B8, C1.
Е XXV, 160.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [приміт. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №14;
2. [приміт. на наклейці на нижн. кришці оправи:] H. P. №246;
3. [запис на наклейці на верхн. кришці оправи:] M 21;
4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 34, перекресл.:] 32922;
5. [штамп на c. 1:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
6. [штамп на с. 34:] 1948.
Оправа сучасна виданню: папір.
З зб. В. І. Григоровича.

Григ. Ист./139