Nazwisko i imię / hasło:
[Tański, Ignacy (1761–1805)].
Tytuł:
Annexa do części pierwszej relacyi w materyi o buntach na sejmie 1790 roku uczynionej.
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : w Drukarni Nowey J. K. Mci, Piotra Zawadzkiego, [post 1790].
Komentarz:
– 8° ; [6], 440 s. ; sign. : [ ]3, (a)-(z)8, (aa)-(cc)8, (dd)4. E XXXI, 24. Відомості про автора встановлено за бібліогр. Деф.: арк. необрізані. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штампи на зв. тит. арк., с. 440:] Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова бібліотека; 2. [штамп на с. 440:] 1948. Оправа сучасна виданню: папір; верхн. кришка оправи та корінець відсутні.
Sygnatura:
79/1356
Całość:
[Tański, Ignacy (1761–1805)].

Annexa do części pierwszej relacyi w materyi o buntach na sejmie 1790 roku uczynionej.

– w Warszawie : w Drukarni Nowey J. K. Mci, Piotra Zawadzkiego, [post 1790].

– 8° ; [6], 440 s. ; sign. : [ ]3, (a)-(z)8, (aa)-(cc)8, (dd)4.
E XXXI, 24.
Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Деф.: арк. необрізані.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [штампи на зв. тит. арк., с. 440:] Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова бібліотека;
2. [штамп на с. 440:] 1948.
Оправа сучасна виданню: папір; верхн. кришка оправи та корінець відсутні.

79/1356