Nazwisko i imię / hasło:
Polska. Statut.
Tytuł:
Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maia, roku 1791.
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : w Drukarni uprzywileiowaney M. Grölla, księgarza nadwornego J. K. Mci, [1791].
Komentarz:
– 8° ; 36 s. ; sign. : А-В8, С2. E XXXII, 86. Деф.: тит. арк. частково реставрований. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. олівцем.
Proweniencja:
Пров.: [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: коленкор; на корінці тисн. золотом заголовка; обріз краплений. Припл.: 1) Ustawa konstytucyjna Xięstwa Warszwaskiego ... – [Warszawa, 1807]; 2) [Trębicki, A.]. Odpowiedź autorowi prawdziwemu uwag Dyzmy Bonczy Tomaszewskiego nad konstytucyą i rewolucyą dnia 3. maja. – [S. l.], [post 3. V. 1791 ?] (№ 371).
Sygnatura:
161/4
Całość:
Polska. Statut.

Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maia, roku 1791.

– w Warszawie : w Drukarni uprzywileiowaney M. Grölla, księgarza nadwornego J. K. Mci, [1791].

– 8° ; 36 s. ; sign. : А-В8, С2.
E XXXII, 86.
Деф.: тит. арк. частково реставрований.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. олівцем.

Пров.: [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: коленкор; на корінці тисн. золотом заголовка; обріз краплений.
Припл.: 1) Ustawa konstytucyjna Xięstwa Warszwaskiego ... – [Warszawa, 1807]; 2) [Trębicki, A.]. Odpowiedź autorowi prawdziwemu uwag Dyzmy Bonczy Tomaszewskiego nad konstytucyą i rewolucyą dnia 3. maja. – [S. l.], [post 3. V. 1791 ?] (№ 371).

161/4