Nazwisko i imię / hasło:
Polska. Statut.
Tytuł:
Leges, statuta, constitutiones privilegia, Regni Poloniae Magni Ducatis Lithvaniae. Omniumq[ue]́; provinciarum anexarum, à Comitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usq; ad ultima Regni Comitia : [w 6 t.] / [wyd. S. Konarski].
Miejsce i rok wydania:
– [Warszawa] : in Typographia S. R. M. et Reipublicae Collegij Varsaviensis Scholarum Piarum, in unium opus absolutissimum, Colegij ejusdem Opera, Primum Collecta, et Sumptibus Publicis Reimpressa, 1732-[1738].
Komentarz:
[T. 2] : Prawa Konstytucye y przywileie Krolestwá Polskiego, y Wielkiego X. Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących : ná Wálnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego roku Páńskiego 1347. Aż do ostátniego Seymu uchwalone. – [Warszawa] : w Drukárni J. K. M. y Rzeczypospolitey w Collegium Wárszawskim Scholarum Piarum Sumptem Publicznym przedrukowane, 1733. – 2° ; [2], 591-1704 [i. e. 1602], [4] s. ; sign. : [ ]1, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-Zzzzzz2, Aaaaaaa-Zzzzzzz2, Aaaaaaaa-Zzzzzzzz2, Aaaaaaaaa-Zzzzzzzzz2, Aaaaaaaaaa-Zzzzzzzzzz2, Aaaaaaaaaaa-Nnnnnnnnnnn2, [ ]2. E XXV, 215. Помилки паг.: [2], 591-886, 889-1099:887-1097, 1200-1704:1098-1602, [4]. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [ексл. на зв. форзаца:] Ex libris Konrada Berezowskiego; 2. [приміт. на ексл. на зв. форзаца:] №94h Og 2b. 2434; 3. [приміт. на нижн. обрізі:] Od R. 1550 do R. 1609; 4. [штамп на зв. форзаца:] Одеський Державний Університет ім. І. І. Мечникова. Наукова бібліотек[а]; 5. [штампи на с. 591, ост. с.:] ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА. АБОНЕМЕНТ. Оправа сучасна виданню: шкіра; на корінці сліпе тисн.: «Volumen Legum. Tom II»; обріз краплений; нижн. кришка оправи частково пошкоджена, на корінці пошкодження від вогню.
Sygnatura:
163/113
Całość:
Polska. Statut.

Leges, statuta, constitutiones privilegia, Regni Poloniae Magni Ducatis Lithvaniae. Omniumq[ue]́; provinciarum anexarum, à Comitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usq; ad ultima Regni Comitia : [w 6 t.] / [wyd. S. Konarski].

– [Warszawa] : in Typographia S. R. M. et Reipublicae Collegij Varsaviensis Scholarum Piarum, in unium opus absolutissimum, Colegij ejusdem Opera, Primum Collecta, et Sumptibus Publicis Reimpressa, 1732-[1738].

[T. 2] : Prawa Konstytucye y przywileie Krolestwá Polskiego, y Wielkiego X. Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących : ná Wálnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego roku Páńskiego 1347. Aż do ostátniego Seymu uchwalone. – [Warszawa] : w Drukárni J. K. M. y Rzeczypospolitey w Collegium Wárszawskim Scholarum Piarum Sumptem Publicznym przedrukowane, 1733. – 2° ; [2], 591-1704 [i. e. 1602], [4] s. ; sign. : [ ]1, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-Zzzzzz2, Aaaaaaa-Zzzzzzz2, Aaaaaaaa-Zzzzzzzz2, Aaaaaaaaa-Zzzzzzzzz2, Aaaaaaaaaa-Zzzzzzzzzz2, Aaaaaaaaaaa-Nnnnnnnnnnn2, [ ]2.
E XXV, 215.
Помилки паг.: [2], 591-886, 889-1099:887-1097, 1200-1704:1098-1602, [4].
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [ексл. на зв. форзаца:] Ex libris Konrada Berezowskiego;
2. [приміт. на ексл. на зв. форзаца:] №94h Og 2b. 2434;
3. [приміт. на нижн. обрізі:] Od R. 1550 do R. 1609;
4. [штамп на зв. форзаца:] Одеський Державний Університет ім. І. І. Мечникова. Наукова бібліотек[а];
5. [штампи на с. 591, ост. с.:] ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА. АБОНЕМЕНТ.
Оправа сучасна виданню: шкіра; на корінці сліпе тисн.: «Volumen Legum. Tom II»; обріз краплений; нижн. кришка оправи частково пошкоджена, на корінці пошкодження від вогню.

163/113