Nazwisko i imię / hasło:
Stebelski, Ignacy (? – ca 1805).
Tytuł:
Dwa wielkie swiatła na horyzoncie połockim z cienow zakonnych powstające, czyli zywoty ss. Panien y matek Ewfrozyny y Parascewii, zakonnic y hegumeniy, pod ustawą S. O. Bazilego W. w monastyrze S. Spasa za Połockiem żyjących, z chronologią y przydatkiem niektórych służących do tego pożytecznych krajowych wiadomości, z rozmaitych dziejopisow y pism zebranych, / przez … Ignacego Stebelskiego … okazane i za pozwoleniem zwierzchności do druku podane : [w 3 t.].
Miejsce i rok wydania:
– w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni Bazylianskiey, 1781–1783.
Komentarz:
T. 1. – 1781. – 8° ; [116], 220, [50] s. ; sign. : [ ]8, A-Y8, [ ]1. T. 2 : Chronologia albo porządne według lat zebranie, znacznieyszych w Koronie polskiey y w Wiel: Xięstwie Litew: a mianowicie na Białey Rusi w Połocku dziejow y rewolucyi zwłaszcza tych, które się tyczą tak starodawnego monastyru S. Spasa za Połockiem niegdyś przez SS. Panny y Matki Ewfrozynę i Parascewę Hegumenie rządzonego, jako też terazniejszego Klasztoru na zamku Połockim założonego, spisane przez … Ignacego Stebelskiego ... – 1782. – 8° ; [6], 474, [60] s. ; sign. : [ ]2, A-Z8, Aa-Ii8, K4. T. 3 : Przydatek do Chronologii, to jest rzeczy te, ktore w poprzedzaiących dwoch tomikach częstokroc się namienały, a p[r]zez obszerność swoją umieścić się wygodnie tamże nie mogły, tu zręcznie przez samego Awtora … Ignacego Stebelskiego … odłożone, i za pozwoleniem Zwierzchności do druku podane ... – 1783. – 8° ; [8], 364, [40] s. ; sign. : [ ]2, A-Z8, Aa8, Bb4. E XXIX, 265-266. Т. 1-3 сплетені разом. Присвята автора сестрі Бригіді Любощинській з ордену св. Василія, абатисі монастиря св. Духа в Мінську. Приміт. бібліотекаря XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штампи на зв. тит. арк., на с. 17 т. 1, ост. с. т. 3:] Одеський Державний Університет ім. І. І. Мечникова. Наукова бібліотека; 2. [штамп на ост. с. т. 3:] 1948. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці тисн. золотом: «Zywoty ss. Ewfrozyny y Parascewii»; обріз краплений.
Sygnatura:
6/384
Całość:
Stebelski, Ignacy (? – ca 1805).

Dwa wielkie swiatła na horyzoncie połockim z cienow zakonnych powstające, czyli zywoty ss. Panien y matek Ewfrozyny y Parascewii, zakonnic y hegumeniy, pod ustawą S. O. Bazilego W. w monastyrze S. Spasa za Połockiem żyjących, z chronologią y przydatkiem niektórych służących do tego pożytecznych krajowych wiadomości, z rozmaitych dziejopisow y pism zebranych, / przez … Ignacego Stebelskiego … okazane i za pozwoleniem zwierzchności do druku podane : [w 3 t.].

– w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni Bazylianskiey, 1781–1783.

T. 1. – 1781. – 8° ; [116], 220, [50] s. ; sign. : [ ]8, A-Y8, [ ]1.
T. 2 : Chronologia albo porządne według lat zebranie, znacznieyszych w Koronie polskiey y w Wiel: Xięstwie Litew: a mianowicie na Białey Rusi w Połocku dziejow y rewolucyi zwłaszcza tych, które się tyczą tak starodawnego monastyru S. Spasa za Połockiem niegdyś przez SS. Panny y Matki Ewfrozynę i Parascewę Hegumenie rządzonego, jako też terazniejszego Klasztoru na zamku Połockim założonego, spisane przez … Ignacego Stebelskiego ... – 1782. – 8° ; [6], 474, [60] s. ; sign. : [ ]2, A-Z8, Aa-Ii8, K4.
T. 3 : Przydatek do Chronologii, to jest rzeczy te, ktore w poprzedzaiących dwoch tomikach częstokroc się namienały, a p[r]zez obszerność swoją umieścić się wygodnie tamże nie mogły, tu zręcznie przez samego Awtora … Ignacego Stebelskiego … odłożone, i za pozwoleniem Zwierzchności do druku podane ... – 1783. – 8° ; [8], 364, [40] s. ; sign. : [ ]2, A-Z8, Aa8, Bb4.
E XXIX, 265-266.
Т. 1-3 сплетені разом.
Присвята автора сестрі Бригіді Любощинській з ордену св. Василія, абатисі монастиря св. Духа в Мінську.
Приміт. бібліотекаря XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [штампи на зв. тит. арк., на с. 17 т. 1, ост. с. т. 3:] Одеський Державний Університет ім. І. І. Мечникова. Наукова бібліотека;
2. [штамп на ост. с. т. 3:] 1948.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці тисн. золотом: «Zywoty ss. Ewfrozyny y Parascewii»; обріз краплений.

6/384