Nazwisko i imię / hasło:
[Starowolski, Szymon].
Tytuł:
Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez [Szymona Starowolskiego] szlachcica polskiego uczynione.
Miejsce i rok wydania:
– [Kraków : Franciszek Cezary, 1647].
Komentarz:
– 4° ; [14] s. ; sign. : L3, M4. Частина вид. конволюта: [Starowolski, S.]. Prawdźiwe obiáśnienie Braterskiego napomnienia ad dissidentes in religione przed dwiemá láty wydánego. Ktore opácznym wytłumáczeniem teraz świeżo wydánym, anonymus deklárátor iákiś znośić vśiłuie. – [S. l., 1647] (№ 363). E XXIII, 33. Відомості про автора встановлено за бібліогр. Приміт. бібліотекаря XVIII-XIX ст. олівцем.
Proweniencja:
Пров.: [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] 29386. Оправа сучасна виданню: картон; корінець та кутики з вощеного паперу; обріз краплений.
Sygnatura:
4/48
Całość:
[Starowolski, Szymon].

Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez [Szymona Starowolskiego] szlachcica polskiego uczynione.

– [Kraków : Franciszek Cezary, 1647].

– 4° ; [14] s. ; sign. : L3, M4.
Частина вид. конволюта: [Starowolski, S.]. Prawdźiwe obiáśnienie Braterskiego napomnienia ad dissidentes in religione przed dwiemá láty wydánego. Ktore opácznym wytłumáczeniem teraz świeżo wydánym, anonymus deklárátor iákiś znośić vśiłuie. – [S. l., 1647] (№ 363).
E XXIII, 33.
Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Приміт. бібліотекаря XVIII-XIX ст. олівцем.

Пров.: [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] 29386.
Оправа сучасна виданню: картон; корінець та кутики з вощеного паперу; обріз краплений.

4/48