Nazwisko i imię / hasło:
[Starowolski, Szymon (1588–1656)].
Tytuł:
Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez [Szymona Starowolskiego] szlachcica polskiego uczynione.
Miejsce i rok wydania:
– [Kraków? : Franciszek Cezary?, post 20.III.1644-ante VIII.1645].
Komentarz:
– 4° ; [24] s. ; sign. : A-C4. E XXIII, 33; BJ WGR. Відомості про автора та вихідні відомості встановлено за бібліогр. Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст. олівцем. Підкресл. олівцем у тексті. Численні записи пол. мовою на ост. арк.
Proweniencja:
Пров.: [штамп на зв. форзаца:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: картон; корінець та кутики з вощеного паперу; обріз краплений. Припл.: [Starowolski, S.]. Prawdźiwe obiáśnienie Braterskiego napominienia ad dissidentes in religione przed dwiemá láty wydánego. Ktore opácznym wytłumáczeniem teraz świeżo wydánym, anonymus deklárátor iákiś znośić vśiłuie. – [S. l., 1647] (№ 363).
Sygnatura:
4/48
Całość:
[Starowolski, Szymon (1588–1656)].

Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez [Szymona Starowolskiego] szlachcica polskiego uczynione.

– [Kraków? : Franciszek Cezary?, post 20.III.1644-ante VIII.1645].

– 4° ; [24] s. ; sign. : A-C4.
E XXIII, 33; BJ WGR.
Відомості про автора та вихідні відомості встановлено за бібліогр.
Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст. олівцем. Підкресл. олівцем у тексті. Численні записи пол. мовою на ост. арк.

Пров.: [штамп на зв. форзаца:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: картон; корінець та кутики з вощеного паперу; обріз краплений.
Припл.: [Starowolski, S.]. Prawdźiwe obiáśnienie Braterskiego napominienia ad dissidentes in religione przed dwiemá láty wydánego. Ktore opácznym wytłumáczeniem teraz świeżo wydánym, anonymus deklárátor iákiś znośić vśiłuie. – [S. l., 1647] (№ 363).

4/48