Nazwisko i imię / hasło:
Sprawa.
Tytuł:
Sprawa UUr. Insygnatorów Oboyga Narodów i ich donoszącego Ur. Woyciecha Turskiego … przeciwko wielmożnemu Adamowi Łodzia … Poninskiemu … O ogłoszenie siebie gwałtownie i podkątne za marszałka seymowego, i Konfederacyi koronney, tudzież nieprawne tey Godności sprawowanie, o branie pensyi zagranicznych, i interessom zagranicznym na szkodzę Rzeczypospolitey służenie, o przedaż różnym różnych Konstytucyi i sancytów na delegacyi między rokiem 1773. a rokiem 1775. dopełnioną, i innych wiele przeciw Rzeczypospolitey i jej prawom postępków.
Miejsce i rok wydania:
– [Warszawa] : w Drukarni P. Dufour Kons: Nadw: J. K. Mci, Dyrektora Drukar. Korp. Kad: …, [1790 ?].
Komentarz:
– 2° ; 51, [1] s. ; sign. : A-N2. E XXXI, 421. Видавництво зазначено в колофоні. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [приміт. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №18; 2. [приміт. на наклейці на нижн. кришці оправи:] His. Pоlskа №202; 3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [51], перекресл.:] 32926; 4. [штамп на зв. верхн. крики оправи:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 5. [штамп на с. [51]:] 1948. Оправа сучасна виданню: папір. З зб. В. І. Григоровича.
Sygnatura:
Григ. Ист./132
Całość:
Sprawa.

Sprawa UUr. Insygnatorów Oboyga Narodów i ich donoszącego Ur. Woyciecha Turskiego … przeciwko wielmożnemu Adamowi Łodzia … Poninskiemu … O ogłoszenie siebie gwałtownie i podkątne za marszałka seymowego, i Konfederacyi koronney, tudzież nieprawne tey Godności sprawowanie, o branie pensyi zagranicznych, i interessom zagranicznym na szkodzę Rzeczypospolitey służenie, o przedaż różnym różnych Konstytucyi i sancytów na delegacyi między rokiem 1773. a rokiem 1775. dopełnioną, i innych wiele przeciw Rzeczypospolitey i jej prawom postępków.

– [Warszawa] : w Drukarni P. Dufour Kons: Nadw: J. K. Mci, Dyrektora Drukar. Korp. Kad: …, [1790 ?].

– 2° ; 51, [1] s. ; sign. : A-N2.
E XXXI, 421.
Видавництво зазначено в колофоні.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [приміт. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №18;
2. [приміт. на наклейці на нижн. кришці оправи:] His. Pоlskа №202;
3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [51], перекресл.:] 32926;
4. [штамп на зв. верхн. крики оправи:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
5. [штамп на с. [51]:] 1948.
Оправа сучасна виданню: папір.
З зб. В. І. Григоровича.

Григ. Ист./132