Nazwisko i imię / hasło:
[Sołtyk, Stanisław (1752–1833)].
Tytuł:
Zasady do urządzenia na przedaź wieczystą krolewszczyzn / przez JW Sołtyka posła krakowskiego podane, : Prawem dnia 19 listop. R. 1791 uchwalone.
Miejsce i rok wydania:
– [Warszawa : druk Michała Grölla], [post 19. XI. 1791].
Komentarz:
– 8° ; [8] s. ; sign. : A4. E XXXIV, 407; E XXIX, 71-72. Відомості про автора встановлено за бібліогр. Деф.: на боковому обрізі с. [1] приклеєні закладки-полосочки (закладки частково відірвані, написи на них не зберіглися). Наклейка заголовка з друкованим словом «Grud[zień]» (виправлений місяць вид.).
Proweniencja:
Оправа сучасна виданню: папір «під пергамент»; корінець частково відсутній. Припл. до: Urządzenie sądów mieyskich y assessoryi w koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim: Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 3. Х. 1791] (№ 279). З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
161/49
Całość:
[Sołtyk, Stanisław (1752–1833)].

Zasady do urządzenia na przedaź wieczystą krolewszczyzn / przez JW Sołtyka posła krakowskiego podane, : Prawem dnia 19 listop. R. 1791 uchwalone.

– [Warszawa : druk Michała Grölla], [post 19. XI. 1791].

– 8° ; [8] s. ; sign. : A4.
E XXXIV, 407; E XXIX, 71-72.
Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Деф.: на боковому обрізі с. [1] приклеєні закладки-полосочки (закладки частково відірвані, написи на них не зберіглися). Наклейка заголовка з друкованим словом «Grud[zień]» (виправлений місяць вид.).

Оправа сучасна виданню: папір «під пергамент»; корінець частково відсутній.
Припл. до: Urządzenie sądów mieyskich y assessoryi w koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim: Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 3. Х. 1791] (№ 279).
З зб. А. Кухарського.

161/49