Nazwisko i imię / hasło:
S[chedel], K[rzysztof] (?–1653).
Tytuł:
Arithmetyka to iest : nauka rachunku ná trzy podzielona xięgi. W pierwszey, doskonále y skuteczne, á do zrozumienia łátwe, iednemu Principiántowi, maß opisáne Arithmetyki Species. W drugiey, regulam detri, według praktyki włoskiej, krotko, przy pokazánym sposobie, do poięcia predkiego, okryślona. W trzeciey, wßystkie reguły arithmetyki, ták kupcowi, iáko y káżdey condiciey ludźiom pożyteczne y potrzebne, przykłady wybornemi, przezresolwowánie pilnie, illustrowáne znaydzieß. Przytym Indicem Xiąg rozdźiałow y artykułow oraz y podźielnie wagi monety miary ... iednego całego ná cześći / przez K. S. [i. e. Krzysztof Schedel]. Pilnie nápisána y wydána.
Miejsce i rok wydania:
– w Krakowie : u Schedlow I. K. M. Typogr., [po 1662 przed 1668].
Komentarz:
– 8° ; [8], 160, [8] s. ; sign. : [†]4, A-K8, L4. E XXVII, 181; Rudnicka 1724. Автора встановлено з пoсвяти. На зв. тит. арк. грав. герб Реїв Окша, присвята Владиславу Рею. Деф.: на зв. верхн. кришки оправи вирізаний прямокутник (можливо був ексл.). Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос. мовою.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на форзаці] Ex Libris F. Zawadzki; 2. [запис власн. на форзаці:] B.S.; 3. [запис власн. тит. арк.:] B.198; 4. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 1,875; 5. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] 14042; 6. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: шкіра. З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
105/119
Całość:
S[chedel], K[rzysztof] (?–1653).

Arithmetyka to iest : nauka rachunku ná trzy podzielona xięgi. W pierwszey, doskonále y skuteczne, á do zrozumienia łátwe, iednemu Principiántowi, maß opisáne Arithmetyki Species. W drugiey, regulam detri, według praktyki włoskiej, krotko, przy pokazánym sposobie, do poięcia predkiego, okryślona. W trzeciey, wßystkie reguły arithmetyki, ták kupcowi, iáko y káżdey condiciey ludźiom pożyteczne y potrzebne, przykłady wybornemi, przezresolwowánie pilnie, illustrowáne znaydzieß. Przytym Indicem Xiąg rozdźiałow y artykułow oraz y podźielnie wagi monety miary ... iednego całego ná cześći / przez K. S. [i. e. Krzysztof Schedel]. Pilnie nápisána y wydána.

– w Krakowie : u Schedlow I. K. M. Typogr., [po 1662 przed 1668].

– 8° ; [8], 160, [8] s. ; sign. : [†]4, A-K8, L4.
E XXVII, 181; Rudnicka 1724.
Автора встановлено з пoсвяти.
На зв. тит. арк. грав. герб Реїв Окша, присвята Владиславу Рею.
Деф.: на зв. верхн. кришки оправи вирізаний прямокутник (можливо був ексл.).
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос. мовою.

Пров.:
1. [запис власн. на форзаці] Ex Libris F. Zawadzki;
2. [запис власн. на форзаці:] B.S.;
3. [запис власн. тит. арк.:] B.198;
4. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 1,875;
5. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] 14042;
6. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: шкіра.
З зб. А. Кухарського.

105/119