Nazwisko i imię / hasło:
Rzeczpospolita. Statut.
Tytuł:
[Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Czwarty raz za naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1693 z przyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690. Oboygu narodom służących. Teraz zas piąty raz za szezęsliwie panuiącego naiaśnieyszego krola Jego Mości Augusta Trzaciego przedrukowany]. – w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni I. K. M. Akad: Soc: Jesu, 1744. – 2° ; [38], 421, [1], 54 s. ; sign. : A-D2, E1, A-E2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ddd4, Eee3, A-N2, O1. Вид. конволют, що складається з двох одиниць. Тит. с. окремих видань збережені. Містить: [Trybunał obywatelom Wielkiego Xiestwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648. A teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. …].
Miejsce i rok wydania:
– [w Wilnie [Vilnius], 1744]
Komentarz:
(№ 319). E XXIX, 238. Вихідні відомості зазначені у колофоні. Деф.: прим. не має поч.; арк. реставровані. На поч. прим. втрачено 2 нн. арк. А1-А2 (36 замість 38 с.). Тит. арк. втрачений. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Підкресл. у тексті чорнилом.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на зв. верхн. кришки оправи:] Библиотеке Высшей Школы б. Новороссийского Университета в память XXV летия перехода Библиотеки в особое здание. Дар Е. А. Загоровского. Одесса июнь 1927 года; 2. [штампи на зв. верхн. кришки оправи:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека. Оправа сучасна виданню: шкіра; верхн. кришка оправи та корінець відкріплені від книжкового блоку; застібки втрачено. До прим. вложений рукоп. арк. (чорнилом) з назвою та вихідними відомостями.
Sygnatura:
161/80
Całość:
Rzeczpospolita. Statut.

[Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Czwarty raz za naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1693 z przyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690. Oboygu narodom służących. Teraz zas piąty raz za szezęsliwie panuiącego naiaśnieyszego krola Jego Mości Augusta Trzaciego przedrukowany]. – w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni I. K. M. Akad: Soc: Jesu, 1744. – 2° ; [38], 421, [1], 54 s. ; sign. : A-D2, E1, A-E2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ddd4, Eee3, A-N2, O1.
Вид. конволют, що складається з двох одиниць. Тит. с. окремих видань збережені. Містить: [Trybunał obywatelom Wielkiego Xiestwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648. A teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. …].

– [w Wilnie [Vilnius], 1744]

(№ 319).
E XXIX, 238.
Вихідні відомості зазначені у колофоні.
Деф.: прим. не має поч.; арк. реставровані. На поч. прим. втрачено 2 нн. арк. А1-А2 (36 замість 38 с.). Тит. арк. втрачений.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Підкресл. у тексті чорнилом.

Пров.:
1. [запис власн. на зв. верхн. кришки оправи:] Библиотеке Высшей Школы б. Новороссийского Университета в память XXV летия перехода Библиотеки в особое здание. Дар Е. А. Загоровского. Одесса июнь 1927 года;
2. [штампи на зв. верхн. кришки оправи:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека.
Оправа сучасна виданню: шкіра; верхн. кришка оправи та корінець відкріплені від книжкового блоку; застібки втрачено.
До прим. вложений рукоп. арк. (чорнилом) з назвою та вихідними відомостями.

161/80