Nazwisko i imię / hasło:
Rzeczpospolita. Statut.
Tytuł:
[Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Teraz zaś czwarty raz za szczęśliwie panującego naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego zprzyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 oboygu narodom służących Trybunal obywatelom W. X. L. Teatu samego nie naruszaiąc].
Miejsce i rok wydania:
– [w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni Akademyi Societatis Jesu, 1693].
Komentarz:
2-й прим. Деф.: прим. не має поч.; арк. реставровані; у реєстр за розділами вплет. 4 чистих арк. з філігранями між с. 30 і 37. На поч. прим. втрачено 6 нн. арк. (30 замість 42 с.). Тит. арк. втрачений. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Численні записи в тексті пол. мовою чорнилом. Підкресл. у тексті чорнилом.
Proweniencja:
Пров.: 1. [записи власн. на форзаці:] Józef; 2. [записи власн. на c. [3], [17]:] Ten Statut u JW Sułowicza kupił[em] Dałem Talaruw (Talarow?) Dwa w Nowogrodku Roku 1731 m[iesią]ca Februarij 27 Antoni Thaddeusz [sic] SZadurski [...]; 3. [запис власн. на c. [8]:] Ex Libris Antonij Muswic SZadurski [...] Rzeczy [...] [ad praesens?] Camerarij [...]; 4. [штампи на зв. форзаца:] ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА. АБОНЕМЕНТ. Оправа сучасна виданню: півшкіра; обріз тонований; застібки на кришках оправи втрачено. До прим. вкладений рукоп. арк. (чорнилом) з назвою та вихідними відомостями.
Sygnatura:
161/85
Całość:
Rzeczpospolita. Statut.

[Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Teraz zaś czwarty raz za szczęśliwie panującego naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego zprzyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 oboygu narodom służących Trybunal obywatelom W. X. L. Teatu samego nie naruszaiąc].

– [w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni Akademyi Societatis Jesu, 1693].

2-й прим.
Деф.: прим. не має поч.; арк. реставровані; у реєстр за розділами вплет. 4 чистих арк. з філігранями між с. 30 і 37. На поч. прим. втрачено 6 нн. арк. (30 замість 42 с.). Тит. арк. втрачений.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Численні записи в тексті пол. мовою чорнилом. Підкресл. у тексті чорнилом.

Пров.:
1. [записи власн. на форзаці:] Józef;
2. [записи власн. на c. [3], [17]:] Ten Statut u JW Sułowicza kupił[em] Dałem Talaruw (Talarow?) Dwa w Nowogrodku Roku 1731 m[iesią]ca Februarij 27 Antoni Thaddeusz [sic] SZadurski [...];
3. [запис власн. на c. [8]:] Ex Libris Antonij Muswic SZadurski [...] Rzeczy [...] [ad praesens?] Camerarij [...];
4. [штампи на зв. форзаца:] ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА. АБОНЕМЕНТ.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; обріз тонований; застібки на кришках оправи втрачено.
До прим. вкладений рукоп. арк. (чорнилом) з назвою та вихідними відомостями.

161/85