Nazwisko i imię / hasło:
Rzeczpospolita. Statut.
Tytuł:
[Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Teraz zaś czwarty raz za szczęśliwie panującego naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego zprzyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 oboygu narodom służących Trybunal obywatelom W. X. L. Teatu samego nie naruszaiąc].
Miejsce i rok wydania:
– [w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni Akademyi Societatis Jesu, 1693].
Komentarz:
– 2° ; [42], 421, [1], 10, 54, [6] s. ; sign. : [ ]7, A-B4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ddd4, Eee3, A-B2, C1, A-N2, O1, [ ]3. Вид. конволют, що складається з двох одиниць. Тит. арк. окремих видань збережені. Містить: Trybunal obywatelom Wielkiego Xiestwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648 przedrukowany, a teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. … – w Wilnie, 1693 (№ 317). E XXIX, 238; Lituanika 736; Rudnicka 1899. Присвята Сигізмунду ІІІ. Деф.: прим. не має поч. та кін.; арк. реставровані, вплет. рукоп. вставки (арк. блакитного кольору) з філігранями (8 арк. на поч. кн., 23 арк. в кін. кн.). На поч. прим. втрачено 12 нн. с. (30 замість 42). С. 5-10 абеткового реєстру вплет. між с. 4-5 реєстру за розділами. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Підкресл. у тексті чорнилом.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на 1 арк. вплет. вставки на поч. прим.:] Szymon Skuratowsk[i]; 2. [запис власн. на зв. 7 арк. вплет. вставки на поч. прим.:] Mieczysław Skuratowski; 3. [рукоп. приміт. на форзаці, перекресл.:] N123; 4. [запис власн. на с. 3 реєстру за розділами:] J. Dzierzanowski; 5. [штампи на 1 арк. вплет. вставки на поч. прим., с. 1:] Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея; 6. [штамп на форзаці:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці тисн. золотом із зазначенням заголовка та року; обріз краплений.
Sygnatura:
161/17
Całość:
Rzeczpospolita. Statut.

[Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Teraz zaś czwarty raz za szczęśliwie panującego naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego zprzyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 oboygu narodom służących Trybunal obywatelom W. X. L. Teatu samego nie naruszaiąc].

– [w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni Akademyi Societatis Jesu, 1693].

– 2° ; [42], 421, [1], 10, 54, [6] s. ; sign. : [ ]7, A-B4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ddd4, Eee3, A-B2, C1, A-N2, O1, [ ]3.
Вид. конволют, що складається з двох одиниць. Тит. арк. окремих видань збережені. Містить: Trybunal obywatelom Wielkiego Xiestwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648 przedrukowany, a teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. … – w Wilnie, 1693 (№ 317).
E XXIX, 238; Lituanika 736; Rudnicka 1899.
Присвята Сигізмунду ІІІ.
Деф.: прим. не має поч. та кін.; арк. реставровані, вплет. рукоп. вставки (арк. блакитного кольору) з філігранями (8 арк. на поч. кн., 23 арк. в кін. кн.). На поч. прим. втрачено 12 нн. с. (30 замість 42). С. 5-10 абеткового реєстру вплет. між с. 4-5 реєстру за розділами.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Підкресл. у тексті чорнилом.

Пров.:
1. [запис власн. на 1 арк. вплет. вставки на поч. прим.:] Szymon Skuratowsk[i];
2. [запис власн. на зв. 7 арк. вплет. вставки на поч. прим.:] Mieczysław Skuratowski;
3. [рукоп. приміт. на форзаці, перекресл.:] N123;
4. [запис власн. на с. 3 реєстру за розділами:] J. Dzierzanowski;
5. [штампи на 1 арк. вплет. вставки на поч. прим., с. 1:] Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея;
6. [штамп на форзаці:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці тисн. золотом із зазначенням заголовка та року; обріз краплений.

161/17