Nazwisko i imię / hasło:
Rzeczpospolita. Prawo.
Tytuł:
Trybunal obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648 przedrukowany, a teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. dany… –
Miejsce i rok wydania:
w Wilnie [Vilnius] : drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1693.
Komentarz:
– 2° ; [2], 30 s. ; sign. : A-B4, C2, [ ]6. Вид. конволют, що складається з двох видань. Містить: [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 … Teraz zaś czwarty raz za szczęśliwie panującego naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego z przyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 oboygu narodom służących Trybunal obywatelom W. X. L. textu samego niwczym nie naruszaiąc]. – [w Wilnie, 1693] (№ 320). E XXIX, 238; Rudnicka 2005. Деф.: прим. не має кін., втрачено с. 19-30; арк. реставровані, вплет. рукоп. з філігранями (4 чистих арк. в кін. кн.). Маргіналії ХІХ ст. пол. мовою. Підкресл. олівцем у тексті.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штамп на c. 18:] 1948; 2. [штамп на c. 18:] ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА. АБОНЕМЕНТ. Оправа сучасна виданню: півшкіра; обріз тонований; застібки на кришках оправи втрачено.
Sygnatura:
161/85
Całość:
Rzeczpospolita. Prawo.

Trybunal obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648 przedrukowany, a teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. dany… –

w Wilnie [Vilnius] : drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1693.

– 2° ; [2], 30 s. ; sign. : A-B4, C2, [ ]6.
Вид. конволют, що складається з двох видань. Містить: [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 … Teraz zaś czwarty raz za szczęśliwie panującego naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego z przyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 oboygu narodom służących Trybunal obywatelom W. X. L. textu samego niwczym nie naruszaiąc]. – [w Wilnie, 1693] (№ 320).
E XXIX, 238; Rudnicka 2005.
Деф.: прим. не має кін., втрачено с. 19-30; арк. реставровані, вплет. рукоп. з філігранями (4 чистих арк. в кін. кн.).
Маргіналії ХІХ ст. пол. мовою. Підкресл. олівцем у тексті.

Пров.:
1. [штамп на c. 18:] 1948;
2. [штамп на c. 18:] ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА. АБОНЕМЕНТ.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; обріз тонований; застібки на кришках оправи втрачено.

161/85