Nazwisko i imię / hasło:
[Siestrzencewicz, Stanisław (1731-1826)].
Tytuł:
[O] Rossyi Zachodniey : «Niegdyś z Państwem Rossyiskim złączoney, po tym zaś w smutnych czasiech oderwaney, Uniwersał 13. 14. Kwietnia 1793».
Miejsce i rok wydania:
w Mohilewie nad Dnieprem [Магілёў] : [Druk. uprzyw. arcybiskupa mohylewskiego Kośc. Rzym.], 1793.
Komentarz:
8° ; 80 s. ; sign. : [ ]2, A-D8, E6. Попов 48. Відомості про автора, заголовок та вихідні відомості встановлено за бібліогр. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. чорнилом та олівцем.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штампи на с. 2, 17, 80:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека; 2. [штамп на с. 80:] 1948. Оправа сучасна виданню: шкіра; обріз тонований (червоний); прим. частково пошкоджений жуком.
Sygnatura:
79/1072
Całość:
[Siestrzencewicz, Stanisław (1731-1826)].

[O] Rossyi Zachodniey : «Niegdyś z Państwem Rossyiskim złączoney, po tym zaś w smutnych czasiech oderwaney, Uniwersał 13. 14. Kwietnia 1793».

w Mohilewie nad Dnieprem [Магілёў] : [Druk. uprzyw. arcybiskupa mohylewskiego Kośc. Rzym.], 1793.

8° ; 80 s. ; sign. : [ ]2, A-D8, E6.
Попов 48.
Відомості про автора, заголовок та вихідні відомості встановлено за бібліогр.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. чорнилом та олівцем.

Пров.:
1. [штампи на с. 2, 17, 80:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека;
2. [штамп на с. 80:] 1948.

Оправа сучасна виданню: шкіра; обріз тонований (червоний); прим. частково пошкоджений жуком.

79/1072