Nazwisko i imię / hasło:
Potocki, Roman Ignacy Franciszek (1750–1809).
Tytuł:
Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem.
Miejsce i rok wydania:
– [Warszawa : s. n., 1788].
Komentarz:
– 4° ; [4] s. ; sign. : (1)-(2)1. E XXV, 142. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штамп на форзаці:] Księgozbiór K. Sosnowskiego; 2. [запис на форзаці:] Karol Sosnowski Pękosławice 1878 r. I.30 № 1,588; 3. [запис про зміст конволюта:] Regestr mow […] [далі список видань, зібраних у конволюті]; 4. [штамп на с. [2]:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці – наклейка із золотим тисн. заголовка. Припл.: 1) Sapieha K. N. Mowa ... Kazimierza Sapiehy ... na dniu 27 oktobra 1788 roku w stanach skonfederowanych miana. – [Warszawa, 1789] (№ 337); 2) Zboiński J. N. Mowa ... Zboińskiego starosty mszanskiego, kawalera ordenu S. Stanisława, posła ziemi Dobrzynskiey miana na sessyi seymowey dnia 27 października r. 1788. – [Warszawa, 1788] (№ 399); 3) Sapieha K. N. Głos … Kazimierza Sapiehy … dnia 3go 9bra 1788 in turno miany. – [Warszawa, 1788] (№ 355); 4) Kiciński P. J. S. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 26 stycznia 1789. – [Warszawa, 1789] (№ 147); 5) Czacki M. M. H. Głos … Michała Czackiego … na sessyi seymowey dnia 12. października 1789. roku miany, o kommissyi koekwacyjney. – [Warszawa, 1789] (№ 67); 6) Mniszech M. J. W. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi seymowey dnia 23. grudnia 1789. roku. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 212); 7) Zboiński J. N. Głos ... Zboinskiego posła ziemi dobrzynskiey na sessyi seymowey dnia 23 10bris r. 1789. – [Warszawa, 1789] (№ 398); 8) Rzyszczewski A. Głos ... Adama Rzyszczewskiego ... na sessyi seymowey dnia 23 kwietnia roku 1790. – [Warszawa, 1790] (№ 328); 9) Józefowicz Hlebicki W. Mowa ... Wincentego Hlebickiego Jozofowicza ... na sessyi seymowey dnia 4 mca maia roku 1790. miana. – [Warszawa, 1792] (№ 141); 10) Grocholski F. K. Głos ... Franciszka Grocholskiego ... na sessyi seymowey dnia 10 maja r. 1790 miany. – [Warszawa, 1790] (№ 108); 11) Kiciński P. J. S. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 10 czerwca 1790 miany. – [Warszawa, 1790 ?] (№ 148); 12) Mniszech M. J. W. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy wstępie na poprawy rządu na sessyi seymowey dnia 8 sierpnia roku 1790 miany. – [Warszawa, 1790] (№ 214); 13) Gomoliński I. Głos ... Gomolinskiego instygatora koronnego z urzędu miany na sądach seymowych dnia 28. sierpnia 1790. roku. – [Warszawa, 1790] (№ 106); 14) Kiciński P. J. S. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 1 września 1790. – [Warszawa, 1790] (№ 149); 15) Cieciszowski K. K. Głos ... Cieciszowskiego biskupa kijowskiego na sessyi seymowey dnia 2. września 1790. – [Warszawa, 1790] (№ 62); 16) Mniszech M. J. W. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... w Stanach Zgromadzonych dnia 2 września r. 1790. miany. – [Warszawa, 1790] (№ 215); 17) Kiciński P. J. S. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 6 września 1790. – [Warszawa, 1790] (№ 150); 18) Kiciński P. J. S. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 15 września 1790. po wyiściu Krola Jmci z Izby Senatorskiey. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 151); 19) Rzyszczewski A. Głos ... Adama Rzyszczewskiego ... w Stanach Zgromadzonych dnia 17. września r. 1790. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 329); 20) Leszczyński [D.]. Głos ... Leszczynskiego posła inwrocławskiego, na sessyi seymowey dnia 24. września 1790. roku miany. – W Warszawie, [1790] (№ 181); 21) Skorupka W. M. Mowa ... Michała Korwina Skorupki Deputata na Trybunał Glowny Koronny z Woiewodztwa Krakowskiego Delegowanego od tegoż Trybunała do tronu dnia 11 pazdziernika 1790. Roku Miana. – [Warszawa, 1790] (№ 351); 22) Sokołowski S. R. Oswiadczenie Serafina Rafała Sokołowskiego ... w Stanach Seymuiacych, na sessyi dnia 19 grudnia ex turno woiewodztwa inwrocławskiego uczynione. – [Warszawa, 1791] (№ 354); 23) Potocki R. I. Fr. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 28. grudnia roku 1790. miany. – [Warszawa, 1790] (№ 287); 24) Turski F. P. Podziękowanie ... Felixa Pawła Turskiego ... Nayiasnieyszemu Panu za konferowane biskupstwo krakowskie na sessyi seymowey dnia 3 stycznia 1791. r. złozone. – [Warszawa, 1791] (№ 376); 25) Naruszewicz A. S. Głos Adama Naruszewicza biskupa łuckiego i brzeskiego z dziękczynieniem Krolowi Jegomosci za umieszczenie w krześle tego biskupstwa miany. na sessyi seymowey r. 1791. dnia 3. stycznia. – [Warszawa, 1792] (№ 277); 26) Karski K. Zdanie ... Kazimierza Karskiego ... na sessyi seymowey dnia 7. Stycznia in turno dane. – [Warszawa, 1791] (№ 145); 27) Dłuski T. Mowa ... Tomasza Dłuskiego ... w materyi = Jeżeli Woyskowi do Seymikow należeć maią= miana na sessyi seymowey dnia 31. miesiąca stycznia roku Pańskiego 1791. – [Warszawa, 1792] (№ 74); 28) Czacki T. Mowa ... Czackiego starosty nowogrodzkiego wczasie pierwszego zasiadania na Kommissyi Skarbu Koronnego, J W. Rocha z Głogowy Kossowskiego jako podskarbiego wielkiego koronnego, imeniem teyze kommissyi miana. 14 lutego 1791. roku. – [Warszawa, 1791] (№ 68); 29) Błeszyński Fr. K. Głos Franciszka Xawerego z Błeszna Błeszynskiego ... przy pierwszym zasiadaniu na Kommissyi Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego, ... Rocha z Głogowy Kossowskiego jako podskarbiego wielkiego koronnego, imeniem officyalistów skarbowych na dniu 14. miesiąca lutego 1791. roku miany. – [Warszawa, 1791] (№ 28); 30) Skarszewski W. J. M. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... miany na sessyi seymowey dnia 17. lutego roku 1791. – [Warszawa, 1791] (№ 348); 31) Bielikowicz B. Rekognicya od trybunału głownego koronnego prowincyi mało=polskiej oswiadczona Nayiaśnieyszemu Panu, na Dowod powinnego Maiestatowi uszanowania, i podległości nowo-uchwaloney na dniu trzecim Maia Rządowey Ustawie / przez ... Benedykta Bielikowicza ... – [Warszawa, 1791] (№ 26); 32) Lipski T. Głos ... Tadeusza z Lipego Lipskiego ... Na sessyi seymowei dnia 16. miesiąca czerwca 1791. miany: O wstawienie się Seymuiącey Rzeczypospolitey do Oyca S. aby zakon jezuicki był do Polskiey przywrocony. – [Warszawa, 1791] (№ 185); 33) Kosiński J. Mowa ... Jozefa Rogala Kosinskiego ... w sposobie delegacyi od kommissyi swoiey do Nayiaśnieyszego Króla P. N. Miłościwego na publiczney audyencyi w sali zamku krolewskiego d. 21. czerwca. miana. – [Warszawa, 1791] (№ 166); 34) Mniszech M. J. W. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy rozpoczęciu nowo ustanowioney kommissyi policyi oboyga narodow dnia 4. miesiąca lipca roku 1791. miany. – [Warszawa, 1791] (№ 213); 35) Chojecki J. N. Głos ... Pana Jana Choieckiego ... na sessyi dnia 15. 7bris roku 1791. miany. – [Warszawa, 1791] (№ 54); 36) Mieroszewski S. Głos Stanisława Mieroszewskiego ... na sessyi seymowey dnia 15. września, 1791. roku miany. – [Warszawa, 1791] (№ 204); 37) Rzewuski Wawrzyniec A. Adama Wawrzenca Rzewuskiego ... głos z okazyi namienioney Konstytucyi 3iego Maia na sessyi dnia 20. października 1791. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 327); 38) Skarszewski W. J. M. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... o królewczyznach, na sessyi seymowey dnia 14. listopada r. 1791. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 350); 39) Leżeński M. Głos Marcina Lezenskiego ... w ciągu decydowania proiektu o przedarzy starostw na sessyi seymowey dnia 13. grudnia 1791. r. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 182); 40) Sapieha K. N. Głos … Sapiehy Generała Artylleryi Marszałka Konfederacyi W. X. Lit: w izbie seymowey dnia 27. mca stycznia 1792. roku. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 336); 41) Kossakowski Korwin J. Głos ... Jozefa Korwina Kossakowskiego ... miany na sessyi seymowey r. 1792. dnia 27. stycznia, a do aktow warszawskich podany dnia 31. tegoż miesiąca. – [Warszawa, 1792] (№ 167); 42) Mniszech M. J. W. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi obrządkowey dnia 3. maia 1792, roku w kościele Swiętego Krzyrza miana. – [Warszawa, 1792] (№ 211); 43) Chojecki J. N. Głos ... Jana Choieckiego ... na sessyi dnia 10. maia roku 1792. na sessyi miany. – [Warszawa, 1792] (№ 55); 44) Skarszewski W. J. M. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... na sessyi seymowey dnia 21. maia roku 1792. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 349); 45) Do Izabelki Mniszchowney. Posyłaiąc jey kopersztych wyrażaiący dziewczynkę w nowych trzewiczkach. Dnia 19. listopada 1791. – [Warszawa, 1792] (№ 77).
Sygnatura:
a/25439
Całość:
Potocki, Roman Ignacy Franciszek (1750–1809).

Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem.

– [Warszawa : s. n., 1788].

– 4° ; [4] s. ; sign. : (1)-(2)1.
E XXV, 142.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [штамп на форзаці:] Księgozbiór K. Sosnowskiego;
2. [запис на форзаці:] Karol Sosnowski Pękosławice 1878 r. I.30 № 1,588;
3. [запис про зміст конволюта:] Regestr mow […] [далі список видань, зібраних у конволюті];
4. [штамп на с. [2]:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці – наклейка із золотим тисн. заголовка.
Припл.: 1) Sapieha K. N. Mowa ... Kazimierza Sapiehy ... na dniu 27 oktobra 1788 roku w stanach skonfederowanych miana. – [Warszawa, 1789] (№ 337); 2) Zboiński J. N. Mowa ... Zboińskiego starosty mszanskiego, kawalera ordenu S. Stanisława, posła ziemi Dobrzynskiey miana na sessyi seymowey dnia 27 października r. 1788. – [Warszawa, 1788] (№ 399); 3) Sapieha K. N. Głos … Kazimierza Sapiehy … dnia 3go 9bra 1788 in turno miany. – [Warszawa, 1788] (№ 355); 4) Kiciński P. J. S. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 26 stycznia 1789. – [Warszawa, 1789] (№ 147); 5) Czacki M. M. H. Głos … Michała Czackiego … na sessyi seymowey dnia 12. października 1789. roku miany, o kommissyi koekwacyjney. – [Warszawa, 1789] (№ 67); 6) Mniszech M. J. W. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi seymowey dnia 23. grudnia 1789. roku. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 212); 7) Zboiński J. N. Głos ... Zboinskiego posła ziemi dobrzynskiey na sessyi seymowey dnia 23 10bris r. 1789. – [Warszawa, 1789] (№ 398); 8) Rzyszczewski A. Głos ... Adama Rzyszczewskiego ... na sessyi seymowey dnia 23 kwietnia roku 1790. – [Warszawa, 1790] (№ 328); 9) Józefowicz Hlebicki W. Mowa ... Wincentego Hlebickiego Jozofowicza ... na sessyi seymowey dnia 4 mca maia roku 1790. miana. – [Warszawa, 1792] (№ 141); 10) Grocholski F. K. Głos ... Franciszka Grocholskiego ... na sessyi seymowey dnia 10 maja r. 1790 miany. – [Warszawa, 1790] (№ 108); 11) Kiciński P. J. S. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 10 czerwca 1790 miany. – [Warszawa, 1790 ?] (№ 148); 12) Mniszech M. J. W. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy wstępie na poprawy rządu na sessyi seymowey dnia 8 sierpnia roku 1790 miany. – [Warszawa, 1790] (№ 214); 13) Gomoliński I. Głos ... Gomolinskiego instygatora koronnego z urzędu miany na sądach seymowych dnia 28. sierpnia 1790. roku. – [Warszawa, 1790] (№ 106); 14) Kiciński P. J. S. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 1 września 1790. – [Warszawa, 1790] (№ 149); 15) Cieciszowski K. K. Głos ... Cieciszowskiego biskupa kijowskiego na sessyi seymowey dnia 2. września 1790. – [Warszawa, 1790] (№ 62); 16) Mniszech M. J. W. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... w Stanach Zgromadzonych dnia 2 września r. 1790. miany. – [Warszawa, 1790] (№ 215); 17) Kiciński P. J. S. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 6 września 1790. – [Warszawa, 1790] (№ 150); 18) Kiciński P. J. S. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 15 września 1790. po wyiściu Krola Jmci z Izby Senatorskiey. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 151); 19) Rzyszczewski A. Głos ... Adama Rzyszczewskiego ... w Stanach Zgromadzonych dnia 17. września r. 1790. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 329); 20) Leszczyński [D.]. Głos ... Leszczynskiego posła inwrocławskiego, na sessyi seymowey dnia 24. września 1790. roku miany. – W Warszawie, [1790] (№ 181); 21) Skorupka W. M. Mowa ... Michała Korwina Skorupki Deputata na Trybunał Glowny Koronny z Woiewodztwa Krakowskiego Delegowanego od tegoż Trybunała do tronu dnia 11 pazdziernika 1790. Roku Miana. – [Warszawa, 1790] (№ 351); 22) Sokołowski S. R. Oswiadczenie Serafina Rafała Sokołowskiego ... w Stanach Seymuiacych, na sessyi dnia 19 grudnia ex turno woiewodztwa inwrocławskiego uczynione. – [Warszawa, 1791] (№ 354); 23) Potocki R. I. Fr. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 28. grudnia roku 1790. miany. – [Warszawa, 1790] (№ 287); 24) Turski F. P. Podziękowanie ... Felixa Pawła Turskiego ... Nayiasnieyszemu Panu za konferowane biskupstwo krakowskie na sessyi seymowey dnia 3 stycznia 1791. r. złozone. – [Warszawa, 1791] (№ 376); 25) Naruszewicz A. S. Głos Adama Naruszewicza biskupa łuckiego i brzeskiego z dziękczynieniem Krolowi Jegomosci za umieszczenie w krześle tego biskupstwa miany. na sessyi seymowey r. 1791. dnia 3. stycznia. – [Warszawa, 1792] (№ 277); 26) Karski K. Zdanie ... Kazimierza Karskiego ... na sessyi seymowey dnia 7. Stycznia in turno dane. – [Warszawa, 1791] (№ 145); 27) Dłuski T. Mowa ... Tomasza Dłuskiego ... w materyi = Jeżeli Woyskowi do Seymikow należeć maią= miana na sessyi seymowey dnia 31. miesiąca stycznia roku Pańskiego 1791. – [Warszawa, 1792] (№ 74); 28) Czacki T. Mowa ... Czackiego starosty nowogrodzkiego wczasie pierwszego zasiadania na Kommissyi Skarbu Koronnego, J W. Rocha z Głogowy Kossowskiego jako podskarbiego wielkiego koronnego, imeniem teyze kommissyi miana. 14 lutego 1791. roku. – [Warszawa, 1791] (№ 68); 29) Błeszyński Fr. K. Głos Franciszka Xawerego z Błeszna Błeszynskiego ... przy pierwszym zasiadaniu na Kommissyi Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego, ... Rocha z Głogowy Kossowskiego jako podskarbiego wielkiego koronnego, imeniem officyalistów skarbowych na dniu 14. miesiąca lutego 1791. roku miany. – [Warszawa, 1791] (№ 28); 30) Skarszewski W. J. M. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... miany na sessyi seymowey dnia 17. lutego roku 1791. – [Warszawa, 1791] (№ 348); 31) Bielikowicz B. Rekognicya od trybunału głownego koronnego prowincyi mało=polskiej oswiadczona Nayiaśnieyszemu Panu, na Dowod powinnego Maiestatowi uszanowania, i podległości nowo-uchwaloney na dniu trzecim Maia Rządowey Ustawie / przez ... Benedykta Bielikowicza ... – [Warszawa, 1791] (№ 26); 32) Lipski T. Głos ... Tadeusza z Lipego Lipskiego ... Na sessyi seymowei dnia 16. miesiąca czerwca 1791. miany: O wstawienie się Seymuiącey Rzeczypospolitey do Oyca S. aby zakon jezuicki był do Polskiey przywrocony. – [Warszawa, 1791] (№ 185); 33) Kosiński J. Mowa ... Jozefa Rogala Kosinskiego ... w sposobie delegacyi od kommissyi swoiey do Nayiaśnieyszego Króla P. N. Miłościwego na publiczney audyencyi w sali zamku krolewskiego d. 21. czerwca. miana. – [Warszawa, 1791] (№ 166); 34) Mniszech M. J. W. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy rozpoczęciu nowo ustanowioney kommissyi policyi oboyga narodow dnia 4. miesiąca lipca roku 1791. miany. – [Warszawa, 1791] (№ 213); 35) Chojecki J. N. Głos ... Pana Jana Choieckiego ... na sessyi dnia 15. 7bris roku 1791. miany. – [Warszawa, 1791] (№ 54); 36) Mieroszewski S. Głos Stanisława Mieroszewskiego ... na sessyi seymowey dnia 15. września, 1791. roku miany. – [Warszawa, 1791] (№ 204); 37) Rzewuski Wawrzyniec A. Adama Wawrzenca Rzewuskiego ... głos z okazyi namienioney Konstytucyi 3iego Maia na sessyi dnia 20. października 1791. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 327); 38) Skarszewski W. J. M. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... o królewczyznach, na sessyi seymowey dnia 14. listopada r. 1791. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 350); 39) Leżeński M. Głos Marcina Lezenskiego ... w ciągu decydowania proiektu o przedarzy starostw na sessyi seymowey dnia 13. grudnia 1791. r. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 182); 40) Sapieha K. N. Głos … Sapiehy Generała Artylleryi Marszałka Konfederacyi W. X. Lit: w izbie seymowey dnia 27. mca stycznia 1792. roku. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 336); 41) Kossakowski Korwin J. Głos ... Jozefa Korwina Kossakowskiego ... miany na sessyi seymowey r. 1792. dnia 27. stycznia, a do aktow warszawskich podany dnia 31. tegoż miesiąca. – [Warszawa, 1792] (№ 167); 42) Mniszech M. J. W. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi obrządkowey dnia 3. maia 1792, roku w kościele Swiętego Krzyrza miana. – [Warszawa, 1792] (№ 211); 43) Chojecki J. N. Głos ... Jana Choieckiego ... na sessyi dnia 10. maia roku 1792. na sessyi miany. – [Warszawa, 1792] (№ 55); 44) Skarszewski W. J. M. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... na sessyi seymowey dnia 21. maia roku 1792. miany. – [Warszawa, 1792] (№ 349); 45) Do Izabelki Mniszchowney. Posyłaiąc jey kopersztych wyrażaiący dziewczynkę w nowych trzewiczkach. Dnia 19. listopada 1791. – [Warszawa, 1792] (№ 77).

a/25439