Nazwisko i imię / hasło:
Polska. Ustawy i uchwały.
Tytuł:
Konfederacya generalna omnium ordinum regni, et magni ducatus Lith: na Konwokacyi głowney warszawskiey uchwalona, dnia siodmego miesiąca maja, roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego.
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : w Drukarni Rzeczypospolitey w Collegium XX. Schol. Piarum, [post 1764].
Komentarz:
– 2° ; 193 [i. e. 192] s. : il. ; sign. : A-Z2, Aa-Zz2. E XX, 21. Помилки паг.: 184, 186-193:185-192. Деф.: с. 1-4 частково реставровані. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. олівцем рос., лат. мовами. Численні маргіналії на полях пол. мовою (чорнилом).
Proweniencja:
Пров.: 1. [власн. запис на форзаці, перекресл.:] В Одесск. Городск. Публ. Библиотеку […]; 2. [запис власн. на форзаці, олівцем:] Гл. Библ. Высш. шк. г-жи Пержинской; 3. [штампи на форзаці, тит. арк.:] Gubrynowicz i Schmidt księgarnia i skład nót. We Lwowie; 4. [штампи на зв. тит. арк., с. 193:192:] БИБЛІОТЕКА Новороссийскаго УНИВЕРСИТЕТА; 5. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 193:192, перекресл.:] И.378. Оправа сучасна виданню: коленкор; корінець шкіряний, тисн. золотом заголовка та року видання; обріз краплений.
Sygnatura:
79/621
Całość:
Polska. Ustawy i uchwały.

Konfederacya generalna omnium ordinum regni, et magni ducatus Lith: na Konwokacyi głowney warszawskiey uchwalona, dnia siodmego miesiąca maja, roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego.

– w Warszawie : w Drukarni Rzeczypospolitey w Collegium XX. Schol. Piarum, [post 1764].

– 2° ; 193 [i. e. 192] s. : il. ; sign. : A-Z2, Aa-Zz2.
E XX, 21.
Помилки паг.: 184, 186-193:185-192.
Деф.: с. 1-4 частково реставровані.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. олівцем рос., лат. мовами. Численні маргіналії на полях пол. мовою (чорнилом).

Пров.:
1. [власн. запис на форзаці, перекресл.:] В Одесск. Городск. Публ. Библиотеку […];
2. [запис власн. на форзаці, олівцем:] Гл. Библ. Высш. шк. г-жи Пержинской;
3. [штампи на форзаці, тит. арк.:] Gubrynowicz i Schmidt księgarnia i skład nót. We Lwowie;
4. [штампи на зв. тит. арк., с. 193:192:] БИБЛІОТЕКА Новороссийскаго УНИВЕРСИТЕТА;
5. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 193:192, перекресл.:] И.378.
Оправа сучасна виданню: коленкор; корінець шкіряний, тисн. золотом заголовка та року видання; обріз краплений.

79/621