Nazwisko i imię / hasło:
Polska. Statut.
Tytuł:
Urządzenie sądow mieyskich y assessoryi w Koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone.
Miejsce i rok wydania:
– [Warszawa ?] : [s. n.], [post 3. X. 1791].
Komentarz:
– 4° ; [2], 61, [3] s. ; sign. : [ ]1, A-H4. E XXXII, 76. Деф.: прим. пошкоджений. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос. мовою.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штамп на тит. арк.:] В; 2. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N.1,890; 3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: папір «під пергамент»; корінець частково відсутній. Припл.: 1) Zaręczenie wzaiemne oboyga narodow : Prawo dnia 20 miesiąca października roku 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 20. Х. 1791] (№ 281); 2) Rozkład woiewodztw, ziem y powiatow, z oznaczeniem miast, a w nich mieysc konstytucyinych dla seymikow w prowincyach koronnych y W. X. Litewskim : Prawo w roku 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [1791] (№ 273); 3) Rozgraniczenie dobr wszelkiey natury w prowincyach koronnych : Prawo uchwalone dnia 2 mca : grudnia roku 1791. – [Warszawa ?], [post 2. ХІІ. 1791] (№ 271); 4) Rozgraniczenie normalne w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 1 miesiąca grudnia roku 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 1. ХІІ. 1791] (№ 272); 5) Zasady do urządzenia na przedaź wieczystą krolewszczyzn / przez J. W. Sołtyka posla krakowskiego podane, : Prawem dnia 19 listop. R. 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 19. ХІ. 1791] (№ 358); 6) Sąd ziemianski. – [Warszawa ?], [179?] (№ 358); 7) Sąd trybunalski koronny : Prawo dnia 19 stycznia 1792 roku uchwalone. – [Warszawa ?], [post 19. І. 1792] (№ 274); 8) Sąd trybunalski w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 19 stycznia roku 1792 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 19. І. 1792] (№ 275); 9) Deklaracya dla prowincyow koronnych : Wzgędem porządnego odbycia seymikow w dniu 14 lutego 1792 roku przypadaiących. – [Warszawa ?], [post 14. ІІ. 1792] (№ 263). З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
161/49
Całość:
Polska. Statut.

Urządzenie sądow mieyskich y assessoryi w Koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone.

– [Warszawa ?] : [s. n.], [post 3. X. 1791].

– 4° ; [2], 61, [3] s. ; sign. : [ ]1, A-H4.
E XXXII, 76.
Деф.: прим. пошкоджений.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос. мовою.

Пров.:
1. [штамп на тит. арк.:] В;
2. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N.1,890;
3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: папір «під пергамент»; корінець частково відсутній.
Припл.: 1) Zaręczenie wzaiemne oboyga narodow : Prawo dnia 20 miesiąca października roku 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 20. Х. 1791] (№ 281); 2) Rozkład woiewodztw, ziem y powiatow, z oznaczeniem miast, a w nich mieysc konstytucyinych dla seymikow w prowincyach koronnych y W. X. Litewskim : Prawo w roku 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [1791] (№ 273); 3) Rozgraniczenie dobr wszelkiey natury w prowincyach koronnych : Prawo uchwalone dnia 2 mca : grudnia roku 1791. – [Warszawa ?], [post 2. ХІІ. 1791] (№ 271); 4) Rozgraniczenie normalne w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 1 miesiąca grudnia roku 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 1. ХІІ. 1791] (№ 272); 5) Zasady do urządzenia na przedaź wieczystą krolewszczyzn / przez J. W. Sołtyka posla krakowskiego podane, : Prawem dnia 19 listop. R. 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 19. ХІ. 1791] (№ 358); 6) Sąd ziemianski. – [Warszawa ?], [179?] (№ 358); 7) Sąd trybunalski koronny : Prawo dnia 19 stycznia 1792 roku uchwalone. – [Warszawa ?], [post 19. І. 1792] (№ 274); 8) Sąd trybunalski w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 19 stycznia roku 1792 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 19. І. 1792] (№ 275); 9) Deklaracya dla prowincyow koronnych : Wzgędem porządnego odbycia seymikow w dniu 14 lutego 1792 roku przypadaiących. – [Warszawa ?], [post 14. ІІ. 1792] (№ 263).
З зб. А. Кухарського.

161/49