Nazwisko i imię / hasło:
Polska. Statut.
Tytuł:
Sąd ziemianski.
Miejsce i rok wydania:
– [Warszawa ?] : [s. n.], [post 1791].
Komentarz:
– 8° ; 48 s. ; sign. : A-C8. E XXVII, 17. Деф.: на боковому зрізі с. 1, 33 приклеєні закладки-ляссе (закладки частково відірвані, написи на них зберіглися частково: «Deklaracya o Sadach Zie: W. X. L.»).
Proweniencja:
Оправа сучасна виданню: папір «під пергамент»; корінець частково відсутній. Припл. до: Urządzenie sądów mieyskich y assessoryi w koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 3. Х. 1791] (№ 279). З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
161/49
Całość:
Polska. Statut.

Sąd ziemianski.

– [Warszawa ?] : [s. n.], [post 1791].

– 8° ; 48 s. ; sign. : A-C8.
E XXVII, 17.
Деф.: на боковому зрізі с. 1, 33 приклеєні закладки-ляссе (закладки частково відірвані, написи на них зберіглися частково: «Deklaracya o Sadach Zie: W. X. L.»).

Оправа сучасна виданню: папір «під пергамент»; корінець частково відсутній.
Припл. до: Urządzenie sądów mieyskich y assessoryi w koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 3. Х. 1791] (№ 279).
З зб. А. Кухарського.

161/49