Nazwisko i imię / hasło:
Polska. Statut.
Tytuł:
Rozkład woiewodztw, ziem y powiatow, z oznaczeniem miast, a w nich mieysc konstytucyinych dla seymikow w prowincyach koronnych y W. X. Litewskim : Prawo w roku 1791 uchwalone.
Miejsce i rok wydania:
– [Warszawa ?] : [s. n.], [post 1791].
Komentarz:
– 8° ; [2], 91, [1] s. ; sign. : [ ]1, A-E8, F6. E XXVI, 413. Деф.: на боковому зрізі с. [1], 79 приклеєні закладки-ляссе (закладки частково відірвані, написи на них зберіглися частково).
Proweniencja:
Оправа сучасна виданню: папір «під пергамент»; корінець частково відсутній. Припл. до: Urządzenie sądów mieyskich y assessoryi w koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 3. Х. 1791] (№ 279). З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
161/49
Całość:
Polska. Statut.

Rozkład woiewodztw, ziem y powiatow, z oznaczeniem miast, a w nich mieysc konstytucyinych dla seymikow w prowincyach koronnych y W. X. Litewskim : Prawo w roku 1791 uchwalone.

– [Warszawa ?] : [s. n.], [post 1791].

– 8° ; [2], 91, [1] s. ; sign. : [ ]1, A-E8, F6.
E XXVI, 413.
Деф.: на боковому зрізі с. [1], 79 приклеєні закладки-ляссе (закладки частково відірвані, написи на них зберіглися частково).

Оправа сучасна виданню: папір «під пергамент»; корінець частково відсутній.
Припл. до: Urządzenie sądów mieyskich y assessoryi w koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone. – [Warszawa ?], [post 3. Х. 1791] (№ 279).
З зб. А. Кухарського.

161/49