Nazwisko i imię / hasło:
Polska. Prawo.
Tytuł:
Uwagi polityczne do prawideł religii i zdrowey filozofii : Zastosowane, odpowiadaiące na krytykę Anonima pod tytułem : Prawo polityczne narodu polskiego.
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : w Drukarni Wolney, 1791.
Komentarz:
– 8° ; 169, [5] s. ; sign. : A-K8, L7. E XXXII, 113. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 83; 2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [3], перекресл.:] N. 12,368; 3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: коленкор; на корінці тисн. золотом заголовка; обріз краплений. З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
162/31
Całość:
Polska. Prawo.

Uwagi polityczne do prawideł religii i zdrowey filozofii : Zastosowane, odpowiadaiące na krytykę Anonima pod tytułem : Prawo polityczne narodu polskiego.

– w Warszawie : w Drukarni Wolney, 1791.

– 8° ; 169, [5] s. ; sign. : A-K8, L7.
E XXXII, 113.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 83;
2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [3], перекресл.:] N. 12,368;
3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: коленкор; на корінці тисн. золотом заголовка; обріз краплений.
З зб. А. Кухарського.

162/31