Nazwisko i imię / hasło:
Polska. Konstytucja (1791).
Tytuł:
Zbior konstytucyi i uchwał seymu pod związkiem Konfederacyi w Warszawie agituiącego się od dnia 7. października w roku 1788. do dnia 16. grudnia roku 1790. podług dat oblaty wydrukowany.
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : w Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1791.
Komentarz:
– 2° ; [2], 230, [10] s. ; sign. : [ ]1, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Iii2, Kkk1, a-b2, [ ]1. E XXXV, 28. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 455; 2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [9], перекресл.:] N. 12717; 3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: коленкор; на корінці – наклейка тисн. золотом із зазначенням заголовка та років; обріз тонований («мармуровий»). З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
161/44
Całość:
Polska. Konstytucja (1791).

Zbior konstytucyi i uchwał seymu pod związkiem Konfederacyi w Warszawie agituiącego się od dnia 7. października w roku 1788. do dnia 16. grudnia roku 1790. podług dat oblaty wydrukowany.

– w Warszawie : w Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1791.

– 2° ; [2], 230, [10] s. ; sign. : [ ]1, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Iii2, Kkk1, a-b2, [ ]1.
E XXXV, 28.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 455;
2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. [9], перекресл.:] N. 12717;
3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: коленкор; на корінці – наклейка тисн. золотом із зазначенням заголовка та років; обріз тонований («мармуровий»).
З зб. А. Кухарського.

161/44