Nazwisko i imię / hasło:
Biblia (Pl. ; 1740 ; Wrocław).
Tytuł:
Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język z nowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących ... / Przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowcá ... z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, á nakłádem le M. Księdzá Arcybiskupá Gniéźnieńskiégo ... wydane w Krákowie 1599. Teraz cum Licentia ordinarii przédrukowane.
Miejsce i rok wydania:
– w Wrocławiu : w Drukárni Akádemickiéy Coll. Soc. Iesu, 1740.
Komentarz:
2-й прим. Вид. переплетено у 2 од. зберіг., паг. продовжується. Вид. конволют, що складається з двох видань; тит. арк. окремого вид. збережений (переплетено в окремій од. зберіг.). Містить: Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa. – w Wrocławiu, [1740] (№ 22). E ХІІІ, 16. Деф.: грав. шмуцтит. частково реставрований. Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 336; 2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 550, 2218, перекресл.:] N. 12,608; 3. [штампи на зв. тит. арк., с. 551:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: картон, шкіра; на кришках оправи тисн. золотом рамковий орнамент, на корінці – тисн. золотом заголовок; обріз краплений. З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
1/112
Całość:
Biblia (Pl. ; 1740 ; Wrocław).

Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język z nowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących ... / Przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowcá ... z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, á nakłádem le M. Księdzá Arcybiskupá Gniéźnieńskiégo ... wydane w Krákowie 1599. Teraz cum Licentia ordinarii przédrukowane.

– w Wrocławiu : w Drukárni Akádemickiéy Coll. Soc. Iesu, 1740.

2-й прим.
Вид. переплетено у 2 од. зберіг., паг. продовжується. Вид. конволют, що складається з двох видань; тит. арк. окремого вид. збережений (переплетено в окремій од. зберіг.). Містить: Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa. – w Wrocławiu, [1740] (№ 22).
E ХІІІ, 16.
Деф.: грав. шмуцтит. частково реставрований.
Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст.

Пров.:
1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 336;
2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 550, 2218, перекресл.:] N. 12,608;
3. [штампи на зв. тит. арк., с. 551:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: картон, шкіра; на кришках оправи тисн. золотом рамковий орнамент, на корінці – тисн. золотом заголовок; обріз краплений.
З зб. А. Кухарського.

1/112