Nazwisko i imię / hasło:
Wisner, Daniel.
Tytuł:
Czarownica povvolana, abo krotka nauka y prestroga z strony czarownic. zebrána zrozmaitych doktorow ták w práwie Bożym, iàko y w swieckim biegłych, z przydatkiem instructiey świeżo z Rzymu wydáney dła uchrony y porátowánia sumnienia, osobliwie ná tákie sądy wysádzonych.
Miejsce i rok wydania:
Za Staraniem y Kosztem Wiel. Consystorza Gdanskiego znowu do Druku podana. we Gdansku : u Jana Daniela Stolla, 1714.
Komentarz:
4°; 86 s. ; sign. : A-K4, L3. E XIV, 532. Підкресл. олівцем у тексті.
Proweniencja:
Пров.: 1. [записи власн. на форзаці:] Fratris Edmundi Bernardi Gozdzianowski Prof. Obren. S. O. C. Curati NeoKramschen° mppa; 2. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТЕКА ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 3. [штампи на с. 17:] ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА. АБОНЕМЕНТ. Оправа сучасна виданню: шкіра; корінець та кутики пошкоджені. Припл.: Instructio circa judicia sagarum judicibus eorumque consiliariis accommodate ... – Gedani [Gdańsk], 1682 (№ 127-a).
Sygnatura:
156/974
Całość:
Wisner, Daniel.

Czarownica povvolana, abo krotka nauka y prestroga z strony czarownic. zebrána zrozmaitych doktorow ták w práwie Bożym, iàko y w swieckim biegłych, z przydatkiem instructiey świeżo z Rzymu wydáney dła uchrony y porátowánia sumnienia, osobliwie ná tákie sądy wysádzonych.

Za Staraniem y Kosztem Wiel. Consystorza Gdanskiego znowu do Druku podana. we Gdansku : u Jana Daniela Stolla, 1714.

4°; 86 s. ; sign. : A-K4, L3.
E XIV, 532.
Підкресл. олівцем у тексті.

Пров.:
1. [записи власн. на форзаці:] Fratris Edmundi Bernardi Gozdzianowski Prof. Obren. S. O. C. Curati NeoKramschen° mppa;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТЕКА ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
3. [штампи на с. 17:] ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА. АБОНЕМЕНТ.

Оправа сучасна виданню: шкіра; корінець та кутики пошкоджені.
Припл.: Instructio circa judicia sagarum judicibus eorumque consiliariis accommodate ... – Gedani [Gdańsk], 1682 (№ 127-a).

156/974