Nazwisko i imię / hasło:
Wielowiejski, Stefan (1651–1721).
Tytuł:
Nowe zywoty swiętych, dotąd polskim ięzykiem wydáne, cudownego w swiętych Boga sławiące. Dźiwnemi dźiełámi, cnot rozmáitych przykłádámi, y pobożnemi rewolucyámi pełne. Dla prágnących, swiętych obcowánia, y nienásyconego nigdy w czytaniu ukontentowania. Ná káżdy dźień przez cáły rok. / Wybráne z poważnych pisárzow, przez w. x. Stefana Wielewieyskiego ... a po śmierći iego wydane.
Miejsce i rok wydania:
– w Kaliszu : w Drukárni Collegium Soc: Jesu, [1735]–1739.
Komentarz:
Cz. III. – 1739. – 2° ; [2], 229 [i. e. 230], [2] s. ; sign. : [ ]1, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Kkk2. Cz. IV. – 1739. – 2° ; [2], 238, [12] s. ; sign. : [ ]1, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Ggg2, Kkk1. E XXXII, 367. Ч. 3-4 сплет. разом. Деф.: арк. частково реставрировані; с. 223-238, [3-12] ч. 4 втрачені. Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст. Підкресл. олівцем у тексті.
Proweniencja:
Пров.: 1. [записи власн. на форзаці, ост. с.:] Burzynski; 2. [штамп на тит. арк.:] БИБЛІОТЕКА Новороссийскаго УНИВЕРСИТЕТА; 3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с. ч. 4, перекресл.:] 102044; 4. [штампи на тит. арк. ч. 3:] 1946. Оправа сучасна виданню: картон; корінець та кутики шкіряні; оправа пошкоджена жуком, корінець частково відкріплений.
Sygnatura:
6/173
Całość:
Wielowiejski, Stefan (1651–1721).

Nowe zywoty swiętych, dotąd polskim ięzykiem wydáne, cudownego w swiętych Boga sławiące. Dźiwnemi dźiełámi, cnot rozmáitych przykłádámi, y pobożnemi rewolucyámi pełne. Dla prágnących, swiętych obcowánia, y nienásyconego nigdy w czytaniu ukontentowania. Ná káżdy dźień przez cáły rok. / Wybráne z poważnych pisárzow, przez w. x. Stefana Wielewieyskiego ... a po śmierći iego wydane.

– w Kaliszu : w Drukárni Collegium Soc: Jesu, [1735]–1739.

Cz. III. – 1739. – 2° ; [2], 229 [i. e. 230], [2] s. ; sign. : [ ]1, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Kkk2.
Cz. IV. – 1739. – 2° ; [2], 238, [12] s. ; sign. : [ ]1, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Ggg2, Kkk1.
E XXXII, 367.
Ч. 3-4 сплет. разом.
Деф.: арк. частково реставрировані; с. 223-238, [3-12] ч. 4 втрачені.
Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст. Підкресл. олівцем у тексті.

Пров.:
1. [записи власн. на форзаці, ост. с.:] Burzynski;
2. [штамп на тит. арк.:] БИБЛІОТЕКА Новороссийскаго УНИВЕРСИТЕТА;
3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с. ч. 4, перекресл.:] 102044;
4. [штампи на тит. арк. ч. 3:] 1946.
Оправа сучасна виданню: картон; корінець та кутики шкіряні; оправа пошкоджена жуком, корінець частково відкріплений.

6/173