Nazwisko i imię / hasło:
Waga, Teodor (1739–1801).
Tytuł:
Historya xiążąt y krolow polskich / krotko zebrana przez X. Teodora Wagę Schol. Piar. Z niekotremi uwagami nad dziełami narodu polskiego czwarty raz przedrukowana.
Miejsce i rok wydania:
– W Warszawie : w drukarni J. K. Mci, i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1795.
Komentarz:
– 12° ; 525, [1] s. ; sign. : A-W12, X11. E XXXII, 147. Деф.: арк. А1-А7 частково реставровані.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штампи на зв. тит. арк., на с. 17, ост. с.:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека; 2. [штамп на с. [1]:] 1948. Оправа сучасна виданню: півшкіра. У прим. вкладено аркуш (8,5×7 cм) з намальованим чорнилом від руки орнаментом, у який вписано літери «ТВ», «К2».
Sygnatura:
а/25261
Całość:
Waga, Teodor (1739–1801).

Historya xiążąt y krolow polskich / krotko zebrana przez X. Teodora Wagę Schol. Piar. Z niekotremi uwagami nad dziełami narodu polskiego czwarty raz przedrukowana.

– W Warszawie : w drukarni J. K. Mci, i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1795.

– 12° ; 525, [1] s. ; sign. : A-W12, X11.
E XXXII, 147.
Деф.: арк. А1-А7 частково реставровані.

Пров.:
1. [штампи на зв. тит. арк., на с. 17, ост. с.:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека;
2. [штамп на с. [1]:] 1948.
Оправа сучасна виданню: півшкіра.
У прим. вкладено аркуш (8,5×7 cм) з намальованим чорнилом від руки орнаментом, у який вписано літери «ТВ», «К2».

а/25261