Nazwisko i imię / hasło:
Vergilius Maro, Publius (70–19 a. ae. n.).
Tytuł:
Publiusza Wirgiliusza Marona księgi wszystkie to iest ksiąg dwanaście o Eneaszu Troiańskim, (Æneida) / przekładania Jędrzeja Kochanowskiego. Ksiąg czworo Ziemiaństwa, (Georgica) przekładania Waleyana Otwinowskiego Kśiąg dźieśieć pasterek (Bucolica) przekładania W. Jmći X. Ignacego Nagurczewskiego ... razem do druku podane staraniem J. K. R. K. O. W. Ktory przydał Bibliothecam Poetarum Plonarum, qui Patrio Sermone Scripserunt, to iest katalog troiaki Polskich wierszopisow oyczystym ięzykiem piszących; I. Łacińskich rzeczy tłumaczow. II. Authorow bezimiennych III. Authorow według imion porządkiem obiecadłowym (czy w druku, czy w pismie).
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : nakładem Pana Krzysztofa Bogumiła Nicolai Bibliopoli w Marywillu, 1754.
Komentarz:
– 4° ; [34], 371, [1], 372-527 [i. e. 517], [4], 26, [4], 27-100, [2] s. : il. ; sign. : [ ]4, a-c4, [ ]1, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Mmm4, Nnn2, Ooo-Ttt4, Uuu3, A3, B-D4, [ ]2, E-N4. E XXXII, 370-371. Помилки паг.: [34], 371, [1], 372-439, 450-527:440-517, [4], 26, [4], 27-100, [2]. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос., лат. мовами.
Proweniencja:
Пров.: 1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 109; 2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на передост. с., перекресл.:] N. 12, 394; 3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: коленкор; на корінці тисн. золотом: «Wirgilliusz Polski i Bibliotheca Poet. Polon.». З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
38 8/20
Całość:
Vergilius Maro, Publius (70–19 a. ae. n.).

Publiusza Wirgiliusza Marona księgi wszystkie to iest ksiąg dwanaście o Eneaszu Troiańskim, (Æneida) / przekładania Jędrzeja Kochanowskiego. Ksiąg czworo Ziemiaństwa, (Georgica) przekładania Waleyana Otwinowskiego Kśiąg dźieśieć pasterek (Bucolica) przekładania W. Jmći X. Ignacego Nagurczewskiego ... razem do druku podane staraniem J. K. R. K. O. W. Ktory przydał Bibliothecam Poetarum Plonarum, qui Patrio Sermone Scripserunt, to iest katalog troiaki Polskich wierszopisow oyczystym ięzykiem piszących; I. Łacińskich rzeczy tłumaczow. II. Authorow bezimiennych III. Authorow według imion porządkiem obiecadłowym (czy w druku, czy w pismie).

– w Warszawie : nakładem Pana Krzysztofa Bogumiła Nicolai Bibliopoli w Marywillu, 1754.

– 4° ; [34], 371, [1], 372-527 [i. e. 517], [4], 26, [4], 27-100, [2] s. : il. ; sign. : [ ]4, a-c4, [ ]1, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Mmm4, Nnn2, Ooo-Ttt4, Uuu3, A3, B-D4, [ ]2, E-N4.
E XXXII, 370-371.
Помилки паг.: [34], 371, [1], 372-439, 450-527:440-517, [4], 26, [4], 27-100, [2].
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос., лат. мовами.

Пров.:
1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 109;
2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на передост. с., перекресл.:] N. 12, 394;
3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: коленкор; на корінці тисн. золотом: «Wirgilliusz Polski i Bibliotheca Poet. Polon.».
З зб. А. Кухарського.

38 8/20