Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
182 [Krasicki, Ignacy (1735–1801)]. Kalendarz obywatelski / przez X. B. W. [i. e. Ignacy Krasicki].
183 [Krzywkowski, Jan (ca 1752 – post 1792)]. O sukcessyi tronu y władzy stanow, [y urzedach].
184 Kurcyusz, Ruf.
185 [Kuropatnicki, Ewaryst Andrzej (1734–1788)]. Geographia albo dokładne opisanie krolestw Gallicyi i Lodomeryi ...
186 Kurtzer. Kurtzer doch gründlicher Bericht von Moscau oder Russland wobey zugleich eine Lebens-Beschreibung Petri Alexiewitz, gewesenen russischen Kaysers … : Nebst einen Anhange in welchem der vollkommene Titul Sr. russ. Kays. Maj. ingleichen die Genealogie des Russisch-Kays. Hauses, von 1630 ...
187 Kutasinski, Jarosz.
188 Kutsch, Johann [Wilhelm (1757–1822)?]. Johann Kutsch's Pohlnische Sprachlehre fuer Schulen.
189 La Caille.
19 Biblia N. T. (Pl. ; 1647 ; Krakow). Nowy Testáment Páná nászego Iezusa Chrystusa. / Znowu z Láćińskiego y z Graeckiego na Polskie wiernie á szczyrze przélożony. Przez D. Iakvba Wuyka … Teraz znowu przedrukowany pod rozsadek Kośćiołá S. Powszechnego Rzymskiego wszystko niech podleże.
190 Lacaille, Nicolas Louis de (1713–1762). Lectiones elementares algebrae et geometriae / Cl. Viri R. D. De La Caille … ; in latinum traductae a R. P. Carolo Scherfer …
191 La Combe.
192 Lacombe, Jacgues (1724–1801). Historia odmian zaszłych w Panstwie Rossyiskim napisana francuskim ięzykiem / przez Jmci Pana La Combe ; na polski ięzyk przez Grzegorza Kniaziewicza ... przełozona.
193 Le Fèvre.
194 [Lefèvre, Morsan de]. O obyczaiach y zwyczaiach ludu rzymskiego : [w 2 t.] / [Lefevre de Morsana] ; [z francuskiego języka na polski przeł.]. – Staraniem y nakładem Jana Augusta Posera bibliopoli Warszaw.
195 Lengnich, Gottfried (Bogumir ; 1689–1774). Gotfridi Lengnich Jus publicum regni Poloni : [in 2 t.].
196 Leopold. Leopold der Menschenfreund.
197 Leszczyński, [Dezyderiusz] (ca 1760–?). Głos ... Leszczynskiego posła inwrocławskiego, na sessyi seymowey dnia 24. września 1790. roku miany.
198 Leszczyński, Stanisław (król polski ; 1677-1766). Lettre du roy Stanislas, un de ses amis, contenant les veritables circonstances de sa retraite de Danzig = : Schreiben des Koenigs Stanislai an einem Seiner Freunde, Worinnen die wahren Umstaende seiner Retirade aus Dantzig enthalten.
199 Leżeński, Marcin (ca 1760–?). Głos Marcina Lezenskiego ... w ciągu decydowania Proiektu o przedaży starostw na sessyi seymowey dnia 13. grudnia 1791. r. miany.
2 [Altesty, Andrej d']. Uwagi nad rewolucya polska / [z francuzkiego na polski przetłumaczył Jan Baudouin de Courtenay, na zamówienie ambasady rosyjskiej].
20 Biblia N. T. (Pl. ; 1726 ; [Halle an der Saale?]). Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, : Z greckiego iezyká na polski pilnie i wiernie przetlumáczony, a teraz podług Gdáńskiey edycyi przedrukowany.
200 L'Huilier, Simon Antoine Jean (1750–1840). Arytmetyka dlá szkół narodowych / [Simona Antoine L'Huilier ; tł. Jedrzej Gawrónski]. – Trzeci ráz wydaná.
201 [Linowski, Aleksander (?–1820)]. List do przyjaciela odkrywaiący wszystkie czynności Kołłątaja w czasie Insurrekcyi pisany roku 1795.
202 Lipski, Tadeusz (1725–1796). Głos ... Tadeusza z Lipego Lipskiego ... na sessyi seymowei dnia 16. miesiąca czerwca 1791. miany: O wstawienie się seymuiącey Rzeczypospolitey do Oyca S. aby zakon jezuicki był do Polskiey przywrocony.
203 Lubomirski, Stanisław (1720–1783). Votum ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu pod tytułem : Powinnosci y władza departamentow w radzie: na propozycyą jeżeli proiekt dziś przeczytany z rezolucyi stanów, do decyzyi przychodzący ma bydź przyięty, lub nie? na sessyi seymowey dnia 23. września 1776.
204 Lubomirski, Stanisław. Votum ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu, pod tytułem : zaswiadczenie czynnosci rady przy boku naszym nieustaiącey, na propozycyą ; jezeli proiekt dzis czytany ma bydz przyięty, lub nie ; na sessyi seymowey dnia 17. pazdziernika 1776.
205 Lubomirski, Stanisław. Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey, dnia 6. września 1776. na proiekt pod tytułem : Obiaśnienie ustanowienia Rady Nieustaiącey.
206 Lubomirski, Stanisław. Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 21. września 1776. na proiekt pod tytułem: Powinnosci y władza departamentow w radzie.
207 Lubomirski, Stanisław. Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 3. pazdziernika 1776.
208 Lubomirski, Stanisław. Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 10. pazdziernika 1776.