Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
402 Uwagi. Uwagi nad traktatami między Rossyą i Polską zawartemi, zwłaszcza traktatem w roku 1768. uczyniony.
401 Ustanowienia. Ustanowienia względem praw wexlowych od stanow z Konfederowanych Rzeczypospolitey na seymie zgromadzoney uczynione y do metryki grodu Warszawskiego podane dnia 13. Kwietnia 1755. Według origynalu przedrukowane = Etablissemens concernant les loix de change faits par les etats Confederés de la Republique de Pologne assemblés en diete, et inserés dans les Aĉtes Publics du grode de Varsovie. Le 13 Avril 1775. Traduits exaĉtement et litteralement de l'original polonois / par mr. Jean Baudouin.
400 Urządzenia. Urządzenia koscielne dla dyssydentow oboiey konfessyi przez stany seymuiące dnia 21 miesiąca maja 1792 roku aprobowane = Kirliche Einrichtung fuer die Dissidenten beyder Confessionen in Pohlen genehmigt von den Ständen des Reichstags den 21sten May 1792.
40 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Vornewerte Gerichts Ordnung und Process.
4 Ausonius, Decimius Magnus (ca 310–395). Decyusza Ausoniusza Burdygalczyka ... Epigrammata nagrobki y edyllia wybrane / Prezekladania F. E. Minasowicza [і. е. Jozef Epifaniusz Minasowiczа] ...
399 Turski, Feliks Paweł. Podziękowanie ... Felixa Pawła Turskiego ... Nayiasnieyszemu Panu za konferowane biskupstwo krakowskie na sessyi seymowey dnia 3 stycznia 1791. r. złozone.
398 Turski, Feliks Paweł. Mowa ... Turskiego biskupa łuckiego na sessyi seymowey dnia 15. 8bris 1776. miana.
397 Turski, Feliks Paweł (1729–1800). Mowa ... Felixa Turskiego biskupa łuckiego y brzeskiego dnia 2. października 1776. roku na sessyi seymowey miana.
396 Troskliwość. Troskliwość z ufnością czyli dwie uwagi na pochwałę seymu.
395 Tromler, Karl Heinrich (1725-1790). De Polonis Latine Doctis Diatribe. / Auctore Carolo Henrico Tromlero.
394 [Trębicki, Antoni (1764–1842)]. Odpowiedź autorowi prawdziwemu uwag Dyzmy Bonczy Tomaszewskiego nad konstytucyą i rewolucyą dnia 3. maja.
393 Treść. Treść pism rożnych względem formy rządu y sukcessyi tronu polskiego, tak dawniey iakoteż i swieżo wydanych, z przyłączeniem niektorych uwag z nichze wypływaiących.
392 [Tasso, Torquato (1544–1595)]. Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. / Przekładania Piotra Kochanowskiego … Gwoli Szlachetnemu Rycerstwu zabáwie przedrukowana.
391 [Tański, Ignacy (1761–1805)]. Annexa do części pierwszej relacyi w materyi o buntach na sejmie 1790 roku uczynionej.
390 Sulikovius, Joannis Demetri.
39 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Vornewerte Gerichts Ordnung und Process.
389 Stokowski, Jan. Apographum … D. Petri Gębicki … / quod nobilis Iohannes de Romiszowice Stokowski … pio affectu et debita mentis veneratione, patrono ac fautori suo colendissimo, effinxit.
388 Stebelski, Ignacy (? – ca 1805). Dwa wielkie swiatła na horyzoncie połockim z cienow zakonnych powstające, czyli zywoty ss. Panien y matek Ewfrozyny y Parascewii, zakonnic y hegumeniy, pod ustawą S. O. Bazilego W. w monastyrze S. Spasa za Połockiem żyjących, z chronologią y przydatkiem niektórych służących do tego pożytecznych krajowych wiadomości, z rozmaitych dziejopisow y pism zebranych, / przez … Ignacego Stebelskiego … okazane i za pozwoleniem zwierzchności do druku podane : [w 3 t.].
387 Starych. Starych uprzedzen nowe roztrząsnienie do reformy rządu kraiowego słuzące roku 1790.
386 Starowolski, Szymon. Simonis Starovolsci tractatus tres, : I. Polonia. II. Sarmatiae bellatores. III Scriptorum polonicorum … [Hekatontas] seu Centum illustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae. – Editio nova.
385 [Starowolski, Szymon]. Prawdźiwe obiáśnienie Braterskiego napomnienia ad dissidentes in religione przed dwiemá láty wydánego. Ktore opácznym wytłumáczeniem teraz świeżo wydánym, anonymus deklárátor iákiś znośić vśiłuie / [przez Szymona Starowolskiego].
384 [Starowolski, Szymon]. Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez [Szymona Starowolskiego] szlachcica polskiego uczynione.
383 [Starowolski, Szymon (1588–1656)]. Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez [Szymona Starowolskiego] szlachcica polskiego uczynione.
382 Sprawa. Sprawa UUr. Insygnatorów Oboyga Narodów i ich donoszącego Ur. Woyciecha Turskiego … przeciwko wielmożnemu Adamowi Łodzia … Poninskiemu … O ogłoszenie siebie gwałtownie i podkątne za marszałka seymowego, i Konfederacyi koronney, tudzież nieprawne tey Godności sprawowanie, o branie pensyi zagranicznych, i interessom zagranicznym na szkodzę Rzeczypospolitey służenie, o przedaż różnym różnych Konstytucyi i sancytów na delegacyi między rokiem 1773. a rokiem 1775. dopełnioną, i innych wiele przeciw Rzeczypospolitey i jej prawom postępków.
381 Sosnowski, Józef (?–1783). Mowa ... Jozefa Sosnowskiego hetmana polnego Wielkiego Xięstwa Litewskiego. miana na sessyi dnia 7 wrzesnia 1776.
380 [Sołtyk, Stanisław (1752–1833)]. Zasady do urządzenia na przedaź wieczystą krolewszczyzn / przez JW Sołtyka posła krakowskiego podane, : Prawem dnia 19 listop. R. 1791 uchwalone.
38 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Statuta und Ordnungen, auffs New umbgefertiget, vormehret und gebessert.
379 [Sołtyk, Kajetan Ignacy (1715–1788)]. In Negotio praetensae ab Acatholicis Administrationis Sacramentorum.
378 [Sołtyk, Kajetan Ignacy (1715–1788)]. In Negotio praetensae ab Acatholicis Administrationis Sacramentorum.
377 Solikowski, Jan Dymitr (1539–1603). Joannis Demetrii Sulikovii ... Commentarius brevis rerum Polonicarum a morte Sigismundi Augusti Poloniae Regis, Anno MDLXXXII mense iulio knisini mortui.