Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
94 Fléschier, Esprit (Bischof ; 1632–1710). Geschichte des Kaysers Theodos des Grossen. / Aus dem Franzoesischen des beruehmten Abts Esprit Fleschier.
95 [Fookowitz, François (Franciszek)]. Nouvelle methode pour apprendre aisément la langue latine dediée au corps roial, et militaire de messieurs les cadets de Pologne / [François Fookowitz]. = Nowy sposob uczenia łacinskiego ofiarowany rycerskiej szkole Jchmciow panow kadetow J. K. Mći y Rzeczypltey.
96 François de Sales (święty ; 1567–1622). Droga do zycia poboznego / przez świętego Franciszka Salesyusza ... francuskim językiem opisana ; á przez x. Jana Kazimierza Denhoffa ... po polsku przełożona.
97 Friedenberg, Johann Anton von. Joannis Antonii equitis de Friedenberg ... Tractatus juridico-practicus, de generalibus et particularibus quibusdam Silesiae juribus secundum modernum usum institutes : Oder Abhandlung von denen in Schlesien ueblichen Rechten, Nach dermahligen Gebrauch eingerichtet : [in 2 t.].
98 Friedenberg, Johann Anton von. Joannis Antonii equitis de Friedenberg ... Tractatus juridico-practicus, de generalibus et particularibus quibusdam Silesiae juribus secundum modernum usum institutes : Oder Abhandlung von denen in Schlesien ueblichen Rechten, Nach dermahligen Gebrauch eingerichtet : [in 2 t.].
99 Friese, Christian Gottlieb von (?–1798). Kirchengeschichte des königreichs Polen vom Ursprunge der christlichen Religion in diesem Reiche und der Entstehung der Bischofthuemer Bozen, Krakau, Breslau, Lebus etc. wie auch der verschiedenen Religious-Streitigkeiten dieses Landes bis auf jetzige Zeit, : [in 2 T.] / von Christian Gottlieb von Friese ...
100 [Friese, Christian Wilhelm (ca 1740–1802)]. Roztrząśnienie pisma pod tytułem Pamiętnik sciągaiący się do interesow ninieyszych Polski 1791. Tłómaczone z francuzskiego Examen du Mémoire sur les affaires etc.
101 Für. Für das Bureaupersonale.
102 Für. Für die Rathsversammlung.
123 G[uibert, Jacques Antoine Hippolyte de (1743–1790)]. Journal du siege de Cracovie, / par M. De G***, officier étranger, au service de la Généralité.
104 Gazeta. Gazeta krajowa / [red. Tadeusz Włodek ; Franciszek Dmochowski].
105 Gazeta. Gazeta Narodowa y Obca / [red. Stanisław Szymański].
106 Gazeta. Gazeta Warszawska / [red. Antoni Lesznowski].
107 Gazeta. Gazeta Wolna Warszawska : Post Nubila Phoebus / [red. Franciszek Xawery Dmochowski ; Tadeusz Włodek].
108 Głos. Głos obywatela do powszechnosci narodu i tegoż reprezentantow w seymie roku 1790.
109 Głos. Głos obywatela do powszechnosci narodu i tegoż reprezentantow w seymie roku 1790.
110 [Goldsmith, Oliver (1730 ?–1774)]. Das verlassene Dörfchen : ein ländliches Gedicht nebst einem Anhange von Elegien. / Aus dem Englischen übersetzt von Samuel Gottlieb Bürde.
111 Gomoliński, Ignacy (1740–?). Głos ... Gomolinskiego instygatora koronnego z urzędu miany na sądach seymowych dnia 28. sierpnia 1790. roku.
112 Górnicki, Łukasz (1527–1603). Dzieie w Koronie Polskiey za Zygmunta I. y Zygmunta Augusta aż do śmierci iego, z przetoczeniem niektorych postronnych ciekawośći. od roku 1538. aż do roku 1572. / Przez Łukasza Gornickiego … spisane. na żądanie wielu, za staraniem Jasniewielmoznego Jmci Pana Franciszka Bielinskiego … temi czasy powtornie przedrukowane. Z przydatkiem pretensyi y interessow Polski do postronnych potencyi y tych do Polski.
113 Grocholski, Franciszek Ksawery (1730–1792). Głos ... Franciszka Grocholskiego ... na sessyi seymowey dnia 10 maja r. 1790 miany.
114 [Groicki, Bartłomiej (1519–1599)]. Abrogatio et moderatio abusum et sumptuum : Quibus litigantes partes, tam apud Scabinale, qua Advocatiale officium nimio antea gravabantur, necessario constituta, et per Senatum Civitatis Cracoviae promulgata drukowane Roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
115 [Groicki, Bartłomiej]. Artykuły prawa maydeburskiego ktore zowią speculum saxonum Z łacinskiego ięzyka na polski przełożone y znowu drukowane roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
116 [Groicki, Bartłomiej]. Enchirion aliquot locorum communium Iuris Magdeburgensis / par Joannem Kirsteyn Cerasinum … drukowane roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
117 [Groicki, Bartłomiej]. Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego w Koronie Polskiey w Krakowie drukowany roku pańskiego 1616. teraz znowu z pozwoleniem starszych przedrukowany.
118 [Groicki, Bartłomiej]. Postępek wybrany iest z praw cesarskich, ktory Karolus V. Cesarz, kazał wydać po wszystkich swoich państwach, ktorym się nauka daie, iako w tych sądach a sprawach, około karania na gardle, albo na zdrowiu, sędziowie y każdy urząd ma się zachować, y postępować wedle boiaźni Bożey, sprawiedliwie, pobożnie, rostropnie, y nieskwapliwie. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. w Krakowie drykowany roku Pańskiego 1616. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
119 [Groicki, Bartłomiej]. Rejestr do porządku y do artykułow prawa maydeburskiego, y cesarskiego. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. w Krakowie drukowany roku Pańskiego 1616. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
120 [Groicki, Bartłomiej]. Tytuły prawa maydeburskiego Do porządku y do artykułow, pierwey po polsku wydanych. W sprawach tego czasu naywięcey kłopotnych, z tegoż prawa maydeburskiego przydane. w Krakowie drykowane roku Pańskiego 1616. Co się teraz nad pierwszą edycyą przyczyniło, summa tytułow naprzod położona, a koniec tych książek pokaże. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
121 [Groicki, Bartłomiej]. Ustawa płacey u sądow w prawie Maydeburskim: Tak przed Burmistrzem a Raycami, iako przed woytem, nowo uczyniona. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. w Krakowie drykowany roku Pańskiego 1616. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
122 Guevara, Antonio de (1480/81–1545). Zegar monarchow : z życia Marka Aureliusza, cesarza rzymskiego / przez J. W. x. Antoniego Guevara, biskupa accytańskiego Karola V cesarza [...] r. 1524 złożony, w r. 1611 z hiszpańskiego języka na łacinski przełożony, ; a przez urodzonego Antoniego Felixa Roszkowskiego polskim niegdyś tłumaczony językiem ...
124 Gurowski, Rafał (1716–1797). Mowa ... Gurowskiego kasztelana przemęckiego w senacie dnia 3. 8bris 1776. miana.