Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]:
416 Wisner, Daniel. Czarownica povvolana, abo krotka nauka y prestroga z strony czarownic. zebrána zrozmaitych doktorow ták w práwie Bożym, iàko y w swieckim biegłych, z przydatkiem instructiey świeżo z Rzymu wydáney dła uchrony y porátowánia sumnienia, osobliwie ná tákie sądy wysádzonych.
67 Cramer, Daniel (1568-1637). Das Grosse Pomrische Kirchen Chronicon D. Danielis Crameri. Das ist Beschreibung und Außführlicher Bericht , was sich fürnemblich in Religions Sachen , von Enderung der Heydenschafft her , im Land zu Pomren , und zugehörigem Fürstenthumb Rügen , auch Graff- und Herrschafften , bey noch wehrendem Christenthumb , und dabey verlauffener Evangelischer Reformation , biß auff kegenwertige Zeit , begeben und zugetragen hat Auß vielen Glaubwürdigen Alten und Newen Scribenten , Uhrkunden Archiven und andern Denckwürdigen Nachrichtungen fleissig zusammen getragen , und in richtige Jahrzeit verfasset. Auch in Vier unterschiedliche Bücher ... abgetheilet. – Zuvor niemahln also in Truck gegeben.
76 Krieges-Feuer. Das in Norden aufs neue angegangene Krieges-Feuer, Welches bey der Freyen Stadt Dantzig in volle Flamme gerathen ist, Als solches bey dem gut angefangenen Interregno sich an der Grentze gezeiget, Nach vollbrachter erster Wahl aber um sich gegriffen hat.
110 [Goldsmith, Oliver (1730 ?–1774)]. Das verlassene Dörfchen : ein ländliches Gedicht nebst einem Anhange von Elegien. / Aus dem Englischen übersetzt von Samuel Gottlieb Bürde.
173 [Konarski, Stanisław]. De arte bene cogitandi, ad artem dicendi bene, necessaria : [in 3 p.] / [Stanisława Konarskiego].
395 Tromler, Karl Heinrich (1725-1790). De Polonis Latine Doctis Diatribe. / Auctore Carolo Henrico Tromlero.
244 Nakielski, Samuel (Andrzej ; 1584–1652). De sacra antiquitate et statu ordinis canonici custodum sacrosancti sepulchri Domini Hierosolymitani. In gratiam Miechovianae congregationis, libri tres. / Samuelis Nakielski …
52 Katarzyna II [Екатерина II (рос. имп. ; 1729–1796)]. Declaration de la part de Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies à Sa Majesté le Roi et à la Republique de Pologne = Deklaracya Nayiaś: Imperatorowey Imci całey Rossyi, Nay: Krolowi Jmci y Rzeczy-Pospolitey Polskiey uczyniona.
4 Ausonius, Decimius Magnus (ca 310–395). Decyusza Ausoniusza Burdygalczyka ... Epigrammata nagrobki y edyllia wybrane / Prezekladania F. E. Minasowicza [і. е. Jozef Epifaniusz Minasowiczа] ...
283 Polska. Deklaracja. Deklaracya dla prowincyow koronnych : Wzgędem porządnego odbycia seymikow w dniu 14 lutego 1792 roku przypadaiących.
149 Jude. Der Jude [Eine Wochenschrift] : [in 9 Bd.] / [hrsg. Gottfried Selig]. – [Ausg. 2].
37 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Fewer Ordnung, Auffs New umbgefertiget und gebessert.
38 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Statuta und Ordnungen, auffs New umbgefertiget, vormehret und gebessert.
39 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Vornewerte Gerichts Ordnung und Process.
40 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Vornewerte Gerichts Ordnung und Process.
41 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen und Khöniglichen Stadt Breßlaw, Statuta und Ordnungen auffs New umbgefertiget, vormehret und gebessert ...
25 Bielfeld, Jakob Friedrich von. Des Freyherrn von Bielefeld Lehrbegriff der Staatskunst. Nebst denen Ergänzungen beyder Theile : [in 3 T.] / Aus dem Französischen übersekt [von Johann Christoph Gottsched ; Johann Joachim Schwabe].
24 Bielfeld, Jakob Friedrich von (1717–1770). Des Freyherrn von Bielfeld freundschaftliche Briefe nebst einigen andern. Aus dem Franzoesischen : [in 2 T.].
281 Polignac, Melchior von (1661–1741). Des Herrn Cardinals Melchior von Polignac Antilucrez, oder Neun Bücher von Gott und der Natur : [in 2 T.] / Nach dessen Tode von dem Herrn Abt Karl d'Orleans von Rothelin zum Drukt befõrdert. Nach der Pariser Ausgabe aus dem Lateinischen prosaisch übersetzt von Martin Friedrich Schäffern …
32 Bohomolec, Jan (1724–1795). Diabeł w swoiey postaci z okazyi pytania jesli są upiory ukazany : [w 2 сz.]. / Przez ... Jana Bohomolca ... – Edycya druga.
180 [Kożmiński, Jerzy (1726–?)]. Dictionarium latino-polonicum : Ad usum publicarum in regno poloniae scholarum. – Secundó reimpressum.
82 Dokładne. Dokładne wyrachowanie wszystkich procentow złotowych, groszowych, szelągowych, denarowych, od siódmego, aż do pierwszego. Na wszystkie kapitały od złotego iednego aż do dwóch millionów przez wszystkie czasy od roku aż do miesiąca i dnia iednego, w dziewięciudziesiąt osobnych tabellach z wielkim ułatwieneim pracy y przysługą dla rachmistrzow, bankierow, kapitalistow, kredytorow y dłuznikow, przy zaręczeniu publicznej wiary ułożone.
83 Doniesienie. Doniesienie pilne Wspoł-obywatelom z Warszawy.
49 [Burlamaqui, Jean Jacques (1694–1748)]. Dowod z początkow prawa przyrodzonego / dany językiem francuskim [przez J. J. Burlamaqui] ; a z woli nayjasniejszego pana Stanisława Augusta krola polskiego na oyczysty język przełożony od Tadeusza Młockiego ... – Edycya druga.
275 Pinamonti, Giovanni Pietro (1632–1703). Droga do nieba wprzód od przeszkód uprzątniona, á potym przez cnoty teologiczne y moralne prosto do chwały wiecznèy prowadząca, od świadomych tey drogi oyców duchownych, / osobliwie X. Jana Piotra Pinamontego ... żądającym dòyść do terminu szczęśliwey wiecznośći, życzliwie pokazana: z exercycyòw duchownych s. Ignacego de Lojola, à dla wygody plebanòw, kaznodźiejòw, missyonarzòw, y wszystkich staranie o zbawieniu tak swoim, jako y o cudzym mających, po polsku opisana przez ... Jana Poszakowskiego ...
96 François de Sales (święty ; 1567–1622). Droga do zycia poboznego / przez świętego Franciszka Salesyusza ... francuskim językiem opisana ; á przez x. Jana Kazimierza Denhoffa ... po polsku przełożona.
388 Stebelski, Ignacy (? – ca 1805). Dwa wielkie swiatła na horyzoncie połockim z cienow zakonnych powstające, czyli zywoty ss. Panien y matek Ewfrozyny y Parascewii, zakonnic y hegumeniy, pod ustawą S. O. Bazilego W. w monastyrze S. Spasa za Połockiem żyjących, z chronologią y przydatkiem niektórych służących do tego pożytecznych krajowych wiadomości, z rozmaitych dziejopisow y pism zebranych, / przez … Ignacego Stebelskiego … okazane i za pozwoleniem zwierzchności do druku podane : [w 3 t.].
86 Dwanascie. Dwanascie listow przeciw poparciu uwag nad zyciem Jana Zamoyskiego w roznych materyach politycznych podane.
87 Diariusz. Dyaryusz aktu złączenia się konfederacii oboyga narodów. W Brzesciu Litewskim dnia 11. września 1792. roku w kościele po-jezuickim.
88 Diariusz. Dyaryusz zgromadzeń mieyscowego miasta Warszawy y wydziałowego miast Rzeczypospolitey Wolnych Xięstwa Mazowieckiego, i Woiewództwa Rawskiego; do wydziału warszawskiego nalezących na mocy prawa y uniwersału J. Kr. Mci z strazy wyszłego w dniach 1. i 10. sierpnia roku 1791. W kościele farnym Kollegiaty Warszawskiey s. Jana odprawionych.